LoveStory
Diễn Đàn Long Hải
 :: 

Thế Giới Code - IT

 :: 

Themes 360Plus
Theme Hoa Cỏ Mùa XuânXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sun Jul 10, 2011 11:38 am
[Avatar]
[Thành Viên] - nhjngi
Thành Viên Vàng
Thành Viên Vàng
Thú Nuôi : Mamingdog
Tổng số bài gửi : 84
Coupoin : 3308
Thanks : 1
Join date : 08/07/2011
Đến từ : HCM
Thú Nuôi : Mamingdog
Tổng số bài gửi : 84
Coupoin : 3308
Thanks : 1
Join date : 08/07/2011
Đến từ : HCM

Bài gửiTheme Hoa Cỏ Mùa Xuân
Xem lý lịch thành viên


Nguồn : http://Diendan.Clublh.Us.To/t101-topic

Tiêu Đề : Theme Hoa Cỏ Mùa Xuân

Long Hải - Kết Nối Cộng Đồng Game Thủ

--------------------------------------------------


Code:
#blast .rc_hd, #blast .rc_hd div, #blast .rc_bd, #blast .rc_bc, #blast .rc_ft, #blast .rc_ft div, #blast .rc_bc .bd, #blast .tail
 
 {background:transparent;border-style:none;height:30px;}
 #blast .rc_bc .bd
 {
 font-weight:bold;color:#ffffff;}
 #ygmabot, #ygmatop, #ygmasrchquery, #ygmabot, #ygma .blogsrch .ipt, .blog_dummyselect .hd span, .blog_dummyselect .hd, .yuimenubar .hd
 
 u, .yuimenubar .hd b, .yuimenubar .hd i, .yuimenubarnav .yuimenubaritem{background:transparent !important;}
 .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{border-style:none;}
 .yuimenubar .hd u,
 .yuimenubar .hd b,
 .yuimenubar .hd i{background:transparent !important;}
 .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{background:transparent !important;}
 .yuimenubarnav .yuimenubaritem {border-right:none;border-color:#99ff33;}
 .yuimenubaritemlabel {border:none;}
 .first-of-type a, #ygmatop a, .ygmabg, #ygmasrchbtn{color:#cc33ff;}
 .first-of-type li:hover{background:transparent;}
 .blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent;}
 .first-of-type a:hover{color:#99ff33;text-decoration:none;}
 .menu .bd, .yuimenu ul{border-style:dashed;border-color:#cc33ff;}
 .yuimenubar {padding:0 235px;width:482px;}
 #ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}
 .yuimenubaritemlabel-selected a{color:#99ff33!important;}
 .rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div{background:transparent;border-style:none;}
 #ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem,
 
 .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;}
 .yuimenubar{border-style:none;}
 #ygmasrchfrm input, #blogsearch input{background:transparent;}
 #blogsearch span.btn .ygmasrchbtn {
 display:none;}
 .ygmasrchquery {
 display:none;}
 
 
 theme{}
 body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery,
 body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery{text-align:center;background:url(http://img232.imageshack.us/img232/9251/topgn.jpg) center 0px no-repeat;}
 #head {background:transparent;height:656px;}
 html{background:#ffffff url(http://img196.imageshack.us/img196/4294/bodyk.jpg) top center fixed;}
 #ft{background:transparent;font-size:0px;}
 #ft{background:transparent url(http://img401.imageshack.us/img401/8748/bottoncb.jpg) no-repeat center;height:335px;}
 
 
 trong suot
 #footer{background:transparent;}
 .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .col-150 .rc_hd, .col-150 .rc_hd div, .col-150 .rc_bd, .col-150 .rc_bc,
 
 .col-150 .rc_ft, .col-150 .rc_ft div, .col-150 .rc_bd .rc_bc .bd{background:transparent;border-style:none;}
 .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .col-600 .rc_hd, .col-600 .rc_hd div, .col-600 .rc_bd, .col-600 .rc_bc,
 
 .col-600 .rc_ft, .col-600 .rc_ft div, .col-600 .rc_bd .rc_bc .bd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .ft{background:transparent;border-style:none;}
 .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-760 .rc_hd, .row-760 .rc_hd div, .row-760 .rc_bd, .row-760
 
 .rc_bc, .row-760 .rc_ft, .row-760 .rc_ft div, .row-760 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-760 .rc_bd .rc_bc .ft{background:transparent;border-style:none;}
 .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-920 .rc_hd, .row-920 .rc_hd div, .row-920 .rc_bd, .row-920
 
 .rc_bc, .row-920 .rc_ft, .row-920 .rc_ft div, .row-920 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .ft{background:transparent;border-style:none;}
 .cmt-mod-alist .comments-listing .hd, #comment_container li, #bd .rte_toolbar, .mod-trackback #trackback-listing, .mod-trackback ul
 
 {background:transparent;border-style:none;}
 .cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd{background:transparent !important;}
 .pagination{background:transparent;}
 .rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div{background:transparent;border-style:none;}
 #profile_info .bd, #profile_info th{background:transparent !important;}
 
 #photo_enlarge .rc_bc .bd, #photo_enlarge .ft, #blog_compose .rc_bd .rc_bc .bd .actionbar .bd button, #photo_enlarge #photo_comment_list,
 
 #photo_enlarge #photo_comment_list .bd, #photo_enlarge .rte_fieldset, #photo_enlarge .photo-comment
 {background:transparent;}
 #friend-list .mod-tag-friend-list, #friend-list .mod-tag-friend-list .ft, #friend-list .mod-tag-friend-list .bd{background:transparent !important;}
 
 anh ngan bai viet {}
 .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul li{border-style:none;background:transparent url( http://img401.imageshack.us/img401/5874/ngandong.png) no-repeat bottom center;}
 .mod-alist-summary, .mod-alist-brief, .mod-alist-full {width:620px;}
 #bd .col-150 .mod_all .hd .titlebar h2,
 #bd .col-600 .mod_all .hd .titlebar h2,
 #bd .col-760 .mod_all .hd .titlebar h2,
 #bd .row-920 .mod_all .hd .titlebar h2 {font-size:0;}
 
 
 
 icon{}
 #article_new li{background:transparent url(http://files.myopera.com/leeblogvn/files/bogplus/leeicon21.gif) no-repeat top left;}
 #comment_new li{background:url(http://files.myopera.com/leeblogvn/files/bogplus/leeicon21.gif) no-repeat top left;}
 #folder li{background:transparent url(http://files.myopera.com/leeblogvn/files/bogplus/leeicon21.gif) no-repeat top left;}
 #statistic li{background:url(http://files.myopera.com/leeblogvn/files/bogplus/leeicon21.gif) no-repeat top left;}
 .mod_all .rc_bd .bd ul li{list-style-type:none;margin-left:0;padding:0 0.5em 0 1.5em;}
 
 
 nut home{}
 #profile_highlight .backhome {
 background:transparent url(http://img98.imageshack.us/img98/7647/homeca.png) no-repeat scroll center center;display:block;height:25px;}
 #profile_highlight .backhome a{display:block;height:25px;font-size:0px;}
 
 thay icon profile{}
 #profile_highlight #profilemorelinks .yui3-menu-content{background:transparent top center;}
 .yui3-menuitem-content{padding:0 0.5em 0 1.5em;background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat left top;}
 #profile_highlight #profile_nav ul li .yui3-menu-label{padding:1.6em 0.5em 1.5em 2em;background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat left center;}
 #profile_highlight #profile_nav{background:transparent;}
 #profile_highlight .yui3-menu-corner, #profile_highlight .yui3-menu-corner div, #profile_highlight .yui3-menu-corner-bl {background:transparent;border-style:none;}
 
 
 Mau chu phan profile{}
 #profile_highlight .profileimgbtn a{color:#cc33ff;font-size:100%;}
 #profile_highlight .nickname a{color:#cc33ff;font-weight:bold;font-size:89%;text-decoration:blink;}
 #profile_highlight .profilebtn a{color:#cc33ff;font-size:100%;}
 
 #blog_title .rc_hd, #blog_title .rc_hd div, #blog_title .rc_bd, #blog_title .rc_bd .rc_bc, #blog_title .rc_ft, #blog_title .rc_ft div, #blog_title .rc_bd
 
 .rc_bc .bd, #blog_title .rc_bd .rc_bc .pic_container a img{background:transparent !important;border-style:none;height:0px !important;}
 
 #footer{background:transparent;}
 
 hieu ung link{}
 a:hover
 {text-decoration:none;color:#ff33cc;text-decoration:none;font-weight:bold;background-image:url(http://i9.glitter-graphics.org/pub/185/185649d8sylcmsi8.gif);}
 
 hieu ung bai viet tom tat{}
 .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts
 
 li:hover{background:url(http://c.upanh.com/upload/5/850/VZ0.10007098_55486_1.gif);border-width:1px;border-style:dashed;border-color:#cc33ff;}
 
 
 vien cac friend{}
 
 #friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{border-width:1px;border-style:dashed;border-color:#cc33FF;}
 
 
 Thay nut luu, huy{}
 .cmt-mod-alist .add-comment .buttons input{background:url(http://img706.imageshack.us/img706/2839/luu.png) no-repeat;}
 
 .cmt-mod-alist .add-comment .buttons input:hover{background:url(http://img706.imageshack.us/img706/2839/luu.png) no-repeat;}
 #post_gb tbody input{background:transparent url(http://img706.imageshack.us/img706/2839/luu.png) no-repeat;border-style:none;}
 #post_gb tbody input:hover{background:transparent url(http://img706.imageshack.us/img706/2839/luu.png) no-repeat;border-style:none;}
 
 
 thay nen thay cong cu{}
 #bd .rte_toolbar{background:url(http://img18.imageshack.us/img18/9779/toolbarh.png) no-repeat top center;height:89px;}
 
 #bd .rte_toolbar{text-align:center;}
 
 
 nen modum{}
 
 #article_new  .rc_hd {background:transparent url( http://img140.imageshack.us/img140/1026/mewentry.png) no-repeat center bottom;height:78px;}
 #friendlist_module  .rc_hd {background:transparent url(http://img710.imageshack.us/img710/4261/friendq.png) no-repeat center bottom;height:78px;}
 #statistic .rc_hd {background:transparent url( http://img818.imageshack.us/img818/5530/statistica.png) no-repeat center bottom;height:78px;}
 #comment_new  .rc_hd {background:transparent url(http://img219.imageshack.us/img219/3567/commento.png) no-repeat center bottom;height:78px;}
 #folder .rc_hd {background:transparent url(http://img230.imageshack.us/img230/1135/folderf.png) no-repeat center bottom;height:78px;}
 #guestbook_entries .rc_hd{background:transparent url( http://img684.imageshack.us/img684/3356/smso.png) no-repeat center bottom;height:78px;}
 #profile_highlight .rc_hd {background:transparent url( http://img404.imageshack.us/img404/1871/top150e.png) no-repeat center bottom;height:78px;}
 #calendar .rc_hd {background:transparent url( http://img100.imageshack.us/img100/5997/carlendar.png) no-repeat center bottom;height:78px;}
 #update_date .rc_hd {background:transparent url( http://img252.imageshack.us/img252/4222/updateq.png) no-repeat center bottom;height:78px;}
 
 Entry{}
 #article_list_module .rc_hd {background:transparent url(http://img408.imageshack.us/img408/4923/entryy.png) no-repeat center bottom;height:124px;}
 #article_list_module .rc_bd {background:transparent url(http://img843.imageshack.us/img843/8346/bodyentrey.png) repeat scroll right;}
 .pagination {background:transparent;}
 #article_list_module .rc_ft {background:transparent url(http://img831.imageshack.us/img831/5779/bottonentry.png) no-repeat scroll right top;height:130px;}
 
 
 .col-150 .rc_hd {background:transparent url(http://img404.imageshack.us/img404/1871/top150e.png) no-repeat center;height:78px;}
 .col-150 .rc_bd {background:transparent url(http://img806.imageshack.us/img806/3143/mid150.png) repeat-y top center;}
 .col-150 .rc_ft {background:transparent url(http://img52.imageshack.us/img52/5056/botton150.png) no-repeat center top;height:46px;}
 
 
 
 .col-600 .rc_hd {background:transparent url(http://img98.imageshack.us/img98/1351/top600.png) no-repeat center;height:87px;}
 .col-600 .rc_bd {background:transparent url(http://img837.imageshack.us/img837/1295/mid600p.png) repeat-y top;}
 .col-600 .rc_ft {background:transparent url(http://img547.imageshack.us/img547/9854/botton600.png) no-repeat center top;height:93px;}
 
 
 
 
 canh chinh hinh phan comment {}
 .mod_all .cmt-mod-alist .alist-comment ul li{padding:10px 10px 10px;}
 
 
 
 mau chu phan comment{}
 
 .alist-comment .comment-ctnr .content{color:green;}
 #bd .rte_container{border-style:none;}.mod-alist .main-bd{font-size:100%;}
 
 thay doi hinh dai dien bai viet tom tat{}
 .more-posts ul li .mod-alist .mod-alist-summary-bd .content{margin-left:153px;border:1px dashed #cc33ff;padding:9px;}
 .more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail{float:left;padding:0 10px 10px 10px;}

Chữ ký của nhjngi*Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách *

Copy và gửi đến nick yahoo bạn bè!Theme Hoa Cỏ Mùa Xuân

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Thế Giới Code - IT :: Themes 360Plus-
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
Copyright ©2011 - 2012
Design by by No1.Seven
Bản quyền by No1.Seven
Yahoo: No1.Seven.
RSS RSS 2.0 XML MAP
Powered by phpBB Version 2.0 Lisenced
Copyright ©2011 - 2012
Chat ( 1 người )
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblog