LoveStory
Diễn Đàn Long Hải
 :: 

Thế Giới Code - IT

 :: 

Themes 360Plus
Theme Gió... những cánh bồ công anhXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sun Jul 10, 2011 11:47 am
[Avatar]
[Thành Viên] - nhjngi
Thành Viên Vàng
Thành Viên Vàng
Thú Nuôi : Mamingdog
Tổng số bài gửi : 84
Coupoin : 3308
Thanks : 1
Join date : 08/07/2011
Đến từ : HCM
Thú Nuôi : Mamingdog
Tổng số bài gửi : 84
Coupoin : 3308
Thanks : 1
Join date : 08/07/2011
Đến từ : HCM

Bài gửiTheme Gió... những cánh bồ công anh
Xem lý lịch thành viên


Nguồn : http://Diendan.Clublh.Us.To/t102-topic

Tiêu Đề : Theme Gió... những cánh bồ công anh

Long Hải - Kết Nối Cộng Đồng Game Thủ

--------------------------------------------------Code:
.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .col-150 .rc_bd .rc_bc .bd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .col-600 .rc_bd .rc_bc .bd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .ft, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-760 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-760 .rc_bd .rc_bc .ft, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-920 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .ft, .cmt-mod-alist .comments-listing .hd, #comment_container li, #bd .rte_toolbar, .mod-trackback #trackback-listing, .mod-trackback ul, #blog_title .rc_bd .rc_bc .bd, #blast .rc_bc .bd, #blast .tail, .pagination, #ft, #article_list_module .mod-alist-searchbox input.ipt, #search_module input.textfield {background:transparent;}.rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div{background:transparent;border-style:none;}.cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd{background:transparent !important;}#ygmatop, .ygmabg, #ygmasrchbtn, #ygmasrchquery, #ygmabot, #ygma .blogsrch .ipt, .blog_dummyselect .hd span, .blog_dummyselect .hd, .yuimenubar .hd u, .yuimenubar .hd b, .yuimenubar .hd i, .yuimenubarnav .yuimenubaritem {background:transparent !important;border-color:#fff;color:#fff;}.yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel {border-style:none;}#ygma .btn, #ygma .btn .first-child{border-color:#fff;}#ygmatop a, .ygmabg{color:#fff;}#ft{background:transparent;}#ft .info, #ft .rights{background:transparent;font-size:0;} a{text-decoration:none;} #profile_highlight #profile_nav{background:transparent;} #blogsearch .hd i {height:0px;}#blogsearch span.btn .ygmasrchbtn {display:none;}.ygmasrchquery {display:none;}#ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;}.yuimenubar{border-style:none;}#ygmasrchfrm input, #blogsearch input{background:transparent;} #ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;} .yuimenubar .bd ul.first-of-type #yui-gen0{background:transparent;} .yuimenubar{padding:0 235px;width:482px;} .yuimenubarnav .yuimenubaritem{border-right:none;} #comment_new .bd ul li cite {display:none;} #article_list_module .mod-alist-searchbox.titlebar .bd {display:none;} #friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd{height:320px;} #friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd:hover{height:auto;} #profile_highlight .rc_hd {background:transparent url(http://img811.imageshack.us/img811/5475/profilez.png) no-repeat center bottom;height:113px;} #profile_highlight .rc_bd{background:transparent url(http://img3.imageshack.us/img3/1966/84824627.png) repeat center bottom;height:360px;} #profile_highlight .rc_ft {background:transparent url(http://img842.imageshack.us/img842/8281/bot1i.png) no-repeat left bottom;height:121px;} #article_new .rc_hd {background:transparent url(http://img809.imageshack.us/img809/6025/article.png) no-repeat center bottom;height:113px;} #article_new .rc_bd{background:transparent url(http://img3.imageshack.us/img3/1966/84824627.png) repeat center bottom;} #article_new .rc_ft {background:transparent url(http://img842.imageshack.us/img842/8281/bot1i.png) no-repeat center bottom;height:121px;} #folder .rc_hd {background:transparent url(http://img827.imageshack.us/img827/6562/folder1.png) no-repeat center top;height:113px;} #folder .rc_bd {background:transparent url(http://img3.imageshack.us/img3/1966/84824627.png) repeat center bottom;} #folder .rc_ft {background:transparent url(http://img842.imageshack.us/img842/8281/bot1i.png) no-repeat center bottom;height:121px;} #comment_new .rc_hd {background:transparent url(http://img688.imageshack.us/img688/7864/commentss.png) no-repeat center bottom;height:113px;} #comment_new .rc_bd{background:transparent url(http://img3.imageshack.us/img3/1966/84824627.png) repeat center bottom;} #comment_new .rc_ft {background:transparent url(http://img842.imageshack.us/img842/8281/bot1i.png) no-repeat center bottom;height:121px;} #statistic .rc_hd {background:transparent url(http://img834.imageshack.us/img834/7315/statistic.png) no-repeat center bottom;height:113px;} #statistic .rc_bd{background:transparent url(http://img3.imageshack.us/img3/1966/84824627.png) repeat center bottom;} #statistic .rc_ft {background:transparent url(http://img842.imageshack.us/img842/8281/bot1i.png) no-repeat center bottom;height:121px;} #calendar .rc_hd {background:transparent url(http://img192.imageshack.us/img192/4492/cary.png) no-repeat center bottom;height:113px;} #calendar .rc_bd{background:transparent url(http://img3.imageshack.us/img3/1966/84824627.png) repeat center bottom;} #calendar .rc_ft {background:transparent url(http://img842.imageshack.us/img842/8281/bot1i.png) no-repeat center bottom;height:121px;} #friendlist_module .rc_hd {background:transparent url(http://img837.imageshack.us/img837/158/friendsoy.png) no-repeat center bottom;height:113px;} #friendlist_module .rc_bd {background:transparent url(http://img3.imageshack.us/img3/1966/84824627.png) repeat center bottom;} #friendlist_module .rc_ft {background:transparent url(http://img842.imageshack.us/img842/8281/bot1i.png) no-repeat center bottom;height:121px;} #article_list_module .rc_hd { background:transparent url(http://img153.imageshack.us/img153/7366/entry2t.png) no-repeat scroll right center;height:140px;} #article_list_module .rc_bd {background:transparent url(http://img190.imageshack.us/img190/972/11622073.png) repeat right bottom;} #article_list_module .rc_ft {background:transparent url(http://img545.imageshack.us/img545/9121/81767233.png) repeat right top;height:230px;} #blast .rc_hd {background:transparent url(http://img25.imageshack.us/img25/1605/13257475.png) no-repeat right;height:60px;} #blast .rc_bd{background:transparent url(http://img814.imageshack.us/img814/3517/96498987.png) repeat-y right top;height:auto;} #blast .rc_ft{background:transparent url(http://img825.imageshack.us/img825/3374/45356259.png) no-repeat right top;height:67px;} #profile_hightlight h2{display:none;} #article_new h2{display:none;} #user_mod_10001 h2{display:none;} #user_mod_10002 h2{display:none;} #user_mod_10003 h2{display:none;} #user_mod_10004 h2{display:none;} #folder h2{display:none;} #comment_new h2{display:none;} #friendlist_module h2{display:none;} #blog_title h2{display:none;} #article_list_module h2{display:none;} #ygma{background:transparent url(http://img696.imageshack.us/img696/8688/dau2.png) no-repeat top center;height:85px;} #head{background:transparent url(http://img17.imageshack.us/img17/2613/aaa2b.png) no-repeat center bottom;height:650px;} body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery{background:none;} #bd{background:transparent url(http://img215.imageshack.us/img215/6042/bbb1.png) repeat-y center bottom;} #tail{background:transparent url(http://img545.imageshack.us/img545/185/ccc1.png) no-repeat center bottom;height:655px;} body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date , body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery {background:#000000 url(http://img832.imageshack.us/img832/6150/bgr3o.jpg) no-repeat fixed center;} #bd .col-150 {width:200px;} #bd .col-600 {width:730px !important;padding:0 0 0 60px;} .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .mod-alist-manage ul li, .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .folder-icons .icon ul li {background:none;} .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul li{background:transparent url(http://img178.imageshack.us/img178/5874/ngandong.png) no-repeat bottom center;border-style:none;} text-shadow:0 0 12px #0000004, a, a:hover{}a:hover{color:#FFFFFF!important;text-shadow:0 0 6px #000000!important;} #blast .rc_bc .bd{background-color:transparent;font-weight:bold;font-style:normal;font-size:90%;text-decoration:blink;text-align:center;} .cmt-mod-alist .add-comment .buttons input{background:url(http://img3.imageshack.us/img3/842/bt11.png) no-repeat;} .cmt-mod-alist .add-comment .buttons input:hover{background:url(http://img4.imageshack.us/img4/2195/bt21f.png) no-repeat;} .cmt-mod-alist .add-comment .buttons input{color:#FFFFFF;} #post_gb tbody input{background:transparent url(http://img3.imageshack.us/img3/842/bt11.png) no-repeat;border-style:none;} #post_gb tbody input:hover{background:transparent url(http://img4.imageshack.us/img4/2195/bt21f.png) no-repeat;border-style:none;} a {text-decoration:none;} .cmt-mod-alist .add-comment{border-top:0px dashed #fff;} .mod_all#disclosure .updates-disclosure, .mod-popup #disclosure .updates-disclosure {font-size:0;} .captchaDisplay a, .captchaDisplay button {display:none;} #yui-main form input.captchaBox, #yui-main form input#captchaAnswer, #yui-main form input.captchaAnswerBox {background:none repeat scroll 0 0 transparent;width:196px;} .cmt-mod-alist .alist-comment .responding {background:transparent url(http://img195.imageshack.us/img195/9241/ava2g.png) 0 10px no-repeat!important;padding:10px 0 0 50px!important;} .mod-alist .comments-listing .hd a{background:transparent url(http://img299.imageshack.us/img299/6140/feb602f7.png) no-repeat;} .mod-alist .comments-listing.expanded .hd a{background:transparent url(http://img299.imageshack.us/img299/6140/feb602f7.png) no-repeat;} #profile_highlight .nickname a{ background:transparent url(http://img836.imageshack.us/img836/6470/6270wait63.gif);color:#FFFFFF;} #profile_highlight #profile_nav .yui3-menu-content ul li{padding:0 0.5em 1em 1.5em;background:transparent url(http://img39.imageshack.us/img39/987/icoq.png) no-repeat left top;} .mod_all .cmt-mod-alist .alist-comment ul li{border-top:1px dotted #000000;border-right:1px dotted #000000;border-left:1px dotted #000000;border-bottom-style: dotted;border-bottom-color:#000000; border-bottom-width:1px;}

Chữ ký của nhjngi*Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách *

Copy và gửi đến nick yahoo bạn bè!Theme Gió... những cánh bồ công anh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Thế Giới Code - IT :: Themes 360Plus-
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
Copyright ©2011 - 2012
Design by by No1.Seven
Bản quyền by No1.Seven
Yahoo: No1.Seven.
RSS RSS 2.0 XML MAP
Powered by phpBB Version 2.0 Lisenced
Copyright ©2011 - 2012
Chat ( 1 người )
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog