LoveStory
Diễn Đàn Long Hải
 :: 

Thế Giới Code - IT

 :: 

Themes 360Plus
Theme haftlifeXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sun Jul 10, 2011 11:53 am
[Avatar]
[Thành Viên] - nhjngi
Thành Viên Vàng
Thành Viên Vàng
Thú Nuôi : Mamingdog
Tổng số bài gửi : 84
Coupoin : 3308
Thanks : 1
Join date : 08/07/2011
Đến từ : HCM
Thú Nuôi : Mamingdog
Tổng số bài gửi : 84
Coupoin : 3308
Thanks : 1
Join date : 08/07/2011
Đến từ : HCM

Bài gửiTheme haftlife
Xem lý lịch thành viên


Nguồn : http://Diendan.Clublh.Us.To/t104-topic

Tiêu Đề : Theme haftlife

Long Hải - Kết Nối Cộng Đồng Game Thủ

--------------------------------------------------


Code:
.col-150 .rc_bd  .rc_bc .bd {background:transparent;}
 .col-600 .rc_bd  .rc_bc .bd {background:transparent;}
 .row-920 .rc_bd  .rc_bc .bd {background:transparent;}
 
 .col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
 .col-600 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
 .row-920 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
 
 .col-150 a , .col-600 a , .row-760 a, .row-920 a {text-decoration:none;}
 
 .rc_hd,
 .rc_hd div,
 .rc_bd,
 .rc_bd .rc_bc,
 .rc_ft,
 .rc_ft div
 {background:transparent;border-style:none;}
 
 #blast .rc_hd, #blast .rc_hd div, #blast .rc_bd, #blast .rc_bc, #blast .rc_ft, #blast .rc_ft div, #blast .rc_bc .bd, #blast .tail {background:transparent;border-style:none;height:35px;}
 
 
 #gallery_list .rc_bc .bd,
 #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar,
 #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .bd,
 #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .hd,
 #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar button,
 #gallery_list .rc_bc .hd .titlebar .hd select {background:transparent;}
 
 #photo_enlarge .rc_bc .bd,
 #photo_enlarge .ft,
 #blog_compose .rc_bd .rc_bc .bd .actionbar .bd button,
 #photo_enlarge
 #photo_comment_list,
 #photo_enlarge
 #photo_comment_list .bd,
 #photo_enlarge .rte_fieldset,
 #photo_enlarge .photo-comment
 {background:transparent;}
 
 #friend-list .mod-tag-friend-list,
 #friend-list .mod-tag-friend-list .ft,
 #friend-list .mod-tag-friend-list .bd{background:transparent !important;}
 
 #profile_highlight #profile_nav{background:none;}
 #profile_highlight .yui3-menuitem-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-menuvisible{background:none;}
 
 body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery,
 body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery{text-align:center;background:url(http://a.imageshack.us/img37/3876/topctrike.jpg) center 0px no-repeat;}
 #head {background:transparent;height:30px;}
 
 html{background:#ffffff url(http://a.imageshack.us/img198/8790/midck.jpg) top center fixed;}
 
 #ft{background:transparent;font-size:0px;}
 #ft{background:transparent url(http://a.imageshack.us/img826/6494/counterstrike1bot1.jpg) no-repeat center;height:326px;}
 
 .col-150 .rc_hd {background:transparent url(http://a.imageshack.us/img31/123/csmintop.png) no-repeat center bottom;height:37px;}
 .col-150  .rc_bd, .col-150 .rc_bd .rc_bc{background:transparent url(http://a.imageshack.us/img833/184/csminmid.png) repeat center;}
 .col-150 .rc_ft {background:transparent url(http://a.imageshack.us/img190/1334/csminbot.png) no-repeat center top;height:32px;}
 
 .col-150 .rc_bd div.rc_bc,
 .col-150 .rc_ft div,
 .col-150 .rc div ,
 .col-150 .rc_bd  .rc_bc .bd {background:transparent;}
 .col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar {background:transparent;}
 
 #article_new .rc_hd {background:transparent url(http://a.imageshack.us/img688/2442/csmintop1.png) no-repeat center bottom;height:227px;}
 #comment_new .rc_hd {background:transparent url(http://a.imageshack.us/img46/8473/csmintop4.png) no-repeat center bottom;height:227px;}
 #blog_title{display:none;}
 
 #blast .rc_bc .bd {font-weight:bold;font-style:italic;font-size:90%;text-decoration:blink;}
 #profile_highlight .nickname a {font-size:100%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;}
 
 #comment_new h2 {font-size:100%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;}
 #article_new h2 {font-size:100%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;}
 .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .mod-alist-manage ul li, .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .folder-icons .icon ul li {background:none;}
 .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul li{background:transparent url(http://a.imageshack.us/img840/8937/ngandongcs.png) no-repeat bottom center;border-style:none;}
 
 #profile_highlight .backhome {
 background:transparent url(http://a.imageshack.us/img409/3162/home1101.png) no-repeat scroll center center;display:block;height:64px;}
 #profile_highlight .backhome a{display:block;height:64px;font-size:0px;}
 #ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;}
 .yuimenubar{border-style:none;}
 #ygmasrchfrm input, #blogsearch input{background:transparent;}
 #ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}
 .yuimenubar .bd ul.first-of-type #yui-gen0{background:transparent;}
 
 .yuimenubarnav .yuimenubaritem{border:none;}
 #blogsearch {display:none;}
 #ysm_bottom {display:none;}
 #ygma{background:transparent;}
 
 .yuimenubarnav .yuimenubaritem {border-right:none;border-color:#FFFFFF;}
 .yuimenubaritemlabel {border:none;}
 .first-of-type a, #ygmatop a, .ygmabg, #ygmasrchbtn{color:#00C4FF;}
 .first-of-type li:hover{background:transparent;}
 .blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent;}
 .first-of-type a:hover{color:#FFFFFF;text-decoration:none;}
 .menu .bd, .yuimenu ul{border-style:dashed;border-color:#FFFFFF;}
 
 .yuimenubar {padding:445px 30px 0px 240px;}
 
 #ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}
 .yuimenubaritemlabel-selected a{color:#FFFFFF!important;}
 .rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div{background:transparent;border-style:none;}
 .blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent url(http://a.imageshack.us/img831/4872/121i.png);color:#FFFFFF;}
 
 #blogsearch span.btn .ygmasrchbtn {display:none;}
 .ygmasrchquery {display:none;}
 #ygma{background:transparent;}
 
 
 
 
 #article_list_module .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd,
 #article_list_module .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent url(http://a.imageshack.us/img192/6128/titlebark.png) no-repeat center;}
 
 #article_list_module .rc_hd {background:transparent url(http://a.imageshack.us/img405/7664/counterstrike1topbv.png) no-repeat center bottom;height:147px;}
 #article_list_module .rc_bd {background:transparent;}
 .pagination {background:transparent;}
 .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar {background:transparent;}
 #article_list_module .rc_ft {background:transparent;}
 
 .rte_btn img{}
 .rte_toolbar {text-align:center;}
 .cmt-mod-alist .add-comment em.buttons input{height:26px;text-align:right;font-weight:bold;background:url(http://a.imageshack.us/img530/855/nutluuhuycopy.gif) no-repeat;}
 
 #bd .rte_toolbar{text-align:center;}
 #bd .rte_toolbar {
 background:transparent url(http://a.imageshack.us/img641/6237/toolbarcs.png) repeat scroll left center;height:80px;}
 
 
 .cmt-mod-alist .comments-listing .hd, .mod-trackback #trackback-listing, .mod-trackback ul {background:transparent;border-style:none;}
 .cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd{background:transparent !important;}
 
 .hd .titlebar .hd h2{text-align:center;font-size:10px;}
 
 #comment_new .bd ul li cite {font-size:0;}
 
 
 .more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail{float:left;padding:0 10px 10px 10px;}
 
 #blogsearch{display:none;}
 
 #ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;}
 .yuimenubar{border-style:none;}
 #ygmasrchfrm input, #blogsearch input{background:transparent;}
 
 .cmt-mod-alist .alist-comment .responding{border-top:1px dashed #58D3FF;}
 .cmt-mod-alist .add-comment{border-top:1px dashed #58D3FF;}
 
 .mod_all .cmt-mod-alist .alist-comment ul li{border-top:1px dashed #58D3FF;border-right:1px dashed #58D3FF;border-left:1px dashed;border-bottom-style:dashed;border-bottom-color:#58D3FF;border-bottom-width:1px;}
 
 
 #comment_container li {background:transparent;}
 
 #comment_container * a {color:#0BAEFF;}#comment_container * .content {color:#FFFFFF;}#comments-listing * ins {color:#0BAEFF;}
 
 
 .mod-alist-summary-bd .thumbnail img {width:140px;height:140px;border:1px solid #43D4FF;}
 .more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail {float:left;width:142px;background:transparent url(http://a.imageshack.us/img825/5917/avatp.jpg) no-repeat center!important;height:142px;padding:4px;border:solid #43D4FF;border-width:1px 1px 1px 1px;}
 .more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .content {float:right;width:415px;height:54px;text-align:justify;border:0px;padding:8px;}
 .more-posts .mod-alist .mod-alist-tagsbar .trackbacks-comment {float:right;padding:10px 0px 0px 0px;color:white;}
 .mod_all .rc_bd .bd ul.users li {width:110px;border:1px dashed #43D4FF;}
 .mod_all .rc_bd .bd ul.users li .avatar img {width:106px;height:110px;padding:1px;border-bottom:1px dashed #43D4FF;}
 .mod_all .rc_bd .bd ul.users li .alias {}
 
 .col-600 .mod_all .rc_bd .rc_bc{width:600px;padding:0 0 0 10px;}
 #blast .rc_bd .rc_bc{width:auto;}
 
 
 .mod-alist-summary, .mod-alist-brief, .mod-alist-full {
 width:620px;}
 .cmt-mod-alist #comments-listing.expanded .bd {
 width:580px;}
 .mod_all .rc_bd .bd ul li{list-style-type:none;margin-left:0;padding:0 0.5em 0 1.5em;}
 
 
 #article_new li, #comment_new h3, #comment_new li, #folder li, #statistic li, .mod_all .rc_bd .bd ul.folder li, #profile_card .bd dl dt{background:transparent url(http://a.imageshack.us/img31/7785/thz13305641.gif) no-repeat top left;}
 
 #profile_highlight #profile_nav ul li .yui3-menu-label{padding:1.6em 0.5em 1.5em 2em;background:transparent url(http://a.imageshack.us/img191/2117/21343.gif) no-repeat left center;}
 
 a:hover{background:transparent url(http://img94.imageshack.us/img94/552/phaohoa.gif) top center;font-weight:bold;text-shadow:1px 1px 1px #00B3FF;border:1px dashed;}
 
 #friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd{height:745px;}
 #friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd:hover{height:auto;}
 
 #comment_new .rc_bd .rc_bc .bd{height:450px;}
 #comment_new .rc_bd .rc_bc .bd:hover{height:auto;}

Chữ ký của nhjngi*Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách *

Copy và gửi đến nick yahoo bạn bè!Theme haftlife

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Thế Giới Code - IT :: Themes 360Plus-
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
Copyright ©2011 - 2012
Design by by No1.Seven
Bản quyền by No1.Seven
Yahoo: No1.Seven.
RSS RSS 2.0 XML MAP
Powered by phpBB Version 2.0 Lisenced
Copyright ©2011 - 2012
Chat ( 1 người )
Free forum | Kinh tế, Luật, Tài chính | Thương mại thị trường | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblog