LoveStory
Diễn Đàn Long Hải
 :: 

Thế Giới Code - IT

 :: 

Themes 360Plus
Theme Ineed A Girl [For Girl]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sun Jul 10, 2011 12:06 pm
[Avatar]
[Thành Viên] - nhjngi
Thành Viên Vàng
Thành Viên Vàng
Thú Nuôi : Mamingdog
Tổng số bài gửi : 84
Coupoin : 3308
Thanks : 1
Join date : 08/07/2011
Đến từ : HCM
Thú Nuôi : Mamingdog
Tổng số bài gửi : 84
Coupoin : 3308
Thanks : 1
Join date : 08/07/2011
Đến từ : HCM

Bài gửiTheme Ineed A Girl [For Girl]
Xem lý lịch thành viên


Nguồn : http://Diendan.Clublh.Us.To/t112-topic

Tiêu Đề : Theme Ineed A Girl [For Girl]

Long Hải - Kết Nối Cộng Đồng Game Thủ

--------------------------------------------------


Code:

#profile_highlight #profile_nav{background:transparent;}
 .col-150 .rc_bd  .rc_bc .bd {background:transparent;}
 
 .col-600 .rc_bd  .rc_bc .bd {background:transparent;}
 
 .row-920 .rc_bd  .rc_bc .bd {background:transparent;}
 
 .col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
 
 .col-600 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
 
 .row-920 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
 
 .col-150 a , .col-600 a , .row-760 a, .row-920 a {text-decoration:none;}
 
 .rc_hd,
 
 .rc_hd div,
 
 .rc_bd,
 
 .rc_bd .rc_bc,
 
 .rc_ft,
 
 .rc_ft div
 
 {background:transparent;border-style:none;}
 
 #blast  .rc_hd, #blast .rc_hd div, #blast .rc_bd, #blast .rc_bc, #blast .rc_ft,  #blast .rc_ft div, #blast .rc_bc .bd, #blast .tail  {background:transparent;border-style:none;height:30px;}
 
 body.blog_my,  body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing,  body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date,  body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook,  body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb,  body.profile_view, body.gallery,
 
 body.photo_big, body.slideshow,  body.photo_upload_pc,  body.photo_upload_gallery{text-align:center;background:url(http://img440.imageshack.us/img440/8030/chiplovebizchiplovebizt.png)  center 0px no-repeat;}
 
 #head {background:transparent;height:525px;}
 
 html{background:#ffffff url(http://img252.imageshack.us/img252/5711/backround.png) top center fixed;}
 
 #ft{background:transparent;font-size:0px;}
 
 #ft{background:transparent url(http://img825.imageshack.us/img825/1354/themebbphthao.png) no-repeat center;height:352px;}
 .mod_all .rc_bd .bd ul li{list-style-type:none;}
 
 
 .col-150 .rc_ft,
 
 #friendlist_module .rc_ft ,
 
 #statistic .rc_ft,
 
 #update_date .rc_ft ,
 
 #folder .rc_ft ,
 
 #calendar .rc_ft ,
 
 #search_module .rc_ft ,
 
 #article_new .rc_ft ,
 
 #subscribe_highlight .rc_ft ,
 
 #user_mod_1000  .rc_ft {background:transparent  url(http://img46.imageshack.us/img46/3397/bbfcbottom.png) no-repeat  center top;height:79px;}
 
 .col-150 .rc_bd,
 
 #friendlist_module .rc_bd ,
 
 #statistic .rc_bd,
 
 #update_date .rc_bd ,
 
 #folder .rc_bd ,
 
 #calendar .rc_bd ,
 
 #search_module .rc_bd ,
 
 #article_new .rc_bd ,
 
 #subscribe_highlight .rc_bd ,
 
 #user_mod_10001 .bd {background:transparent url(http://img17.imageshack.us/img17/6124/bbfccenter.png) repeat-y top center;}
 
 .col-150 .rc_hd,
 
 #friendlist_module .rc_hd,
 
 #article_new .rc_hd,
 
 #search_module .rc_hd,
 
 #calendar .rc_hd,
 
 #folder .rc_hd,
 
 #update_date .rc_hd,
 
 #statistic .rc_hd,
 
 #friendlist_module .rc_hd,
 
 #subscribe_highlight .rc_hd,
 
 #user_mod_10001  .rc_hd{background:transparent  url(http://img225.imageshack.us/img225/6273/bbfctop.png) no-repeat  center bottom;height:235px;}
 
 #blog_title{display:none;}
 
 #blast .rc_bc .bd {font-weight:bold;font-style:italic;font-size:100%;text-decoration:blink;}
 
 #profile_highlight .nickname a {font-size:80%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;}
 
 .mod-alist  .rc_bd .bd .more-posts .mod-alist-manage ul li, .mod-alist .rc_bd .bd  .more-posts .folder-icons .icon ul li {background:none;}
 
 .mod-alist  .rc_bd .bd .more-posts ul li{background:transparent  url(http://files.myopera.com/ngan2702/files/tk17.gif) no-repeat bottom  center;border-style:none;}
 
 .mod-alist-summary, .mod-alist-brief, .mod-alist-full {
 
 width:620px;}
 
 .cmt-mod-alist #comments-listing.expanded .bd {
 
 width:580px;}
 
 #ygmabot,  #ygmatop, #ygmasrchquery, #ygmabot, #ygma .blogsrch .ipt,  .blog_dummyselect .hd span, .blog_dummyselect .hd, .yuimenubar .hd u,  .yuimenubar .hd b, .yuimenubar .hd i, .yuimenubarnav  .yuimenubaritem{background:transparent !important;}
 
 .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{border-style:none;}
 
 .yuimenubar .hd u,
 
 .yuimenubar .hd b,
 
 .yuimenubar .hd i{background:transparent !important;}
 
 .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{background:transparent !important;}
 
 .yuimenubarnav .yuimenubaritem {border-right:none;border-color:F20C60;}
 
 .yuimenubaritemlabel {border:none;}
 
 .first-of-type a, #ygmatop a, .ygmabg, #ygmasrchbtn{
 }
 
 .first-of-type li:hover{background:transparent;}
 
 .blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent;}
 
 .first-of-type a:hover{color:#FFFFFF;text-decoration:none;}
 
 .menu .bd, .yuimenu ul{border-style:dashed;border-color:#FFFFFF;}
 
 .yuimenubar {padding:0 235px;width:482px;}
 
 #ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}
 
 .yuimenubaritemlabel-selected a{color:important;}
 
 .rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div{background:transparent;border-style:none;}
 
 .blog_dummyselect  .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent  url(http://ca1.upanh.com/9.390.13619928.KUX0/f88bd7e2.gif);color:F20C60;}
 
 #bd .col-600 .mod_all .hd .titlebar h2 {font-size:0;}
 
 #article_list_module  .rc_hd {background:transparent  url(http://img696.imageshack.us/img696/9931/entrybbfcphthaobbisvip.png)  no-repeat center bottom;height:320px;}
 
 #article_list_module .rc_bd {background:transparent;}
 
 .pagination {background:transparent;}
 
 .col-600  .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar,  .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar {background:transparent;}
 
 #article_list_module .rc_ft {background:transparent;}
 
 #comment_container * a {color:F20C60;}#comment_container * .content {color:F20C60;}#comments-listing * ins {color:F20C60;}
 
 .cmt-mod-alist .comments-listing .hd,
 
 .cmt-mod-alist .comments-listing .bd{background:transparent !important;}
 
 .cmt-mod-alist  .comments-listing .hd, .mod-trackback #trackback-listing,  .mod-trackback ul {background:transparent;border-style:none;}
 
 .cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd{background:transparent !important;}
 
 #comment_new .bd ul li cite {font-size:0;}
 
 .cmt-mod-alist  #comments-listing .extend-hd, .cmt-mod-alist #comments-listing  .extend-bd .alist-comment, #comment_container ul, #comment_container li,  .multi-delete input.btn, .rte_toolbar{background:transparent;}
 
 .rte_btn img{}
 
 .rte_toolbar {text-align:center;}
 
 .cmt-mod-alist  .add-comment em.buttons  input{height:16px;text-align:right;font-weight:bold;background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)  no-repeat;}
 
 
 a:hover  {text-decoration:none;text-decoration:none;font-weight:bold;background-image:url(http://c.upanh.com/upload/4/84/CS0.8216126_44262_12856.gif);}
 
 .more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail{float:left;padding:0 10px 10px 10px;}
 
 .more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail{float:left;padding:0 10px 10px 10px;}
 
 
 #article_list_module .rc_bd .rc_bc .bd UL LI:hover {
 BACKGROUND:url(http://a.imageshack.us/img227/4687/75004066.png) repeat right top;}
 
 .cmt-mod-alist  #comments-listing .extend-hd, .cmt-mod-alist #comments-listing  .extend-bd .alist-comment, #comment_container ul, #comment_container li,  .multi-delete input.btn, .rte_toolbar{background:transparent;}
 
 
 
 #article_new .bd ul li,
 #comment_new .bd ul li,
 .mod-relatives-1 .bd li,
 #folder .bd ul li,
 .mod-more-blogs .bd ul li,
 #update_date .bd .date,
 #subscribe_highlight ul.blog-list li .mod-subscription-list,
 .mod-more-blogs .bd h3,
 #subscribe_highlight  .bd ul.folder li a {background:transparent  url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)  no-repeat top left;text-align:right;}
 
 
 .ysm_line{display:none;}
 #profile_highlight  .yui3-menu-corner, #profile_highlight .yui3-menu-corner div,  #profile_highlight .yui3-menu-corner-bl, #profile_highlight  .yui3-menu-corner .yui3-menu-corner-tr, #profile_highlight  .yui3-menu-corner-br, #profile_highlight #profilemorelinks  .yui3-menu-content{background:transparent;border-style:none;}
 #ygmatop,  #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset,  .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel,  #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd  i{background:transparent;border-style:none;}
 .yuimenubar{border-style:none;}
 #blogsearch{display:none;}
 #blast .tail{background:transparent;}
 #blogsearch .hd i {height:0px;}
 #blogsearch span.btn .ygmasrchbtn {
 display:none;}
 .ygmasrchquery {
 display:none;}
 
 ul.moodicons li.mood-1 span.big{background:url(http://matcuoi.com/smilies/valentine63.gif);}
 ul.moodicons li.mood-2 span.big{background:url(http://matcuoi.com/smilies/valentine62.gif);}
 ul.moodicons li.mood-3 span.big{background:url(http://matcuoi.com/smilies/valentine209.gif);}
 ul.moodicons li.mood-4 span.big{background:url(http://matcuoi.com/smilies/valentine201.gif);}
 ul.moodicons li.mood-5 span.big{background:url(http://matcuoi.com/smilies/valentine189.gif);}
 ul.moodicons li.mood-6 span.big{background:url(http://matcuoi.com/smilies/valentine192.gif);}
 ul.moodicons li.mood-7 span.big{background:url(http://matcuoi.com/smilies/valentine194.gif);}
 ul.moodicons li.mood-8 span.big{background:url(http://matcuoi.com/smilies/valentine142.gif);}
 ul.moodicons li.mood-9 span.big{background:url(http://matcuoi.com/smilies/valentine12ea.gif);}
 ul.moodicons li.mood-10 span.big{background:url(http://matcuoi.com/smilies/valentine132.gif);}
 ul.moodicons li.mood-11 span.big{background:url(http://matcuoi.com/smilies/valentine12d.gif);}
 ul.moodicons li.mood-12 span.big{background:url(http://matcuoi.com/smilies/valentine120.gif);}
 ul.moodicons li.mood-1 span, .moodicon em.mood-1 span{background:url(http://img36.imageshack.us/img36/2117/bb1nho.gif);}
 ul.moodicons li.mood-2 span, .moodicon em.mood-2 span{background:url(http://img34.imageshack.us/img34/828/bb2nho.gif);}
 ul.moodicons li.mood-3 span, .moodicon em.mood-3 span{background:url(http://img30.imageshack.us/img30/3193/bb3nho.gif);}
 ul.moodicons li.mood-4 span, .moodicon em.mood-4 span{background:url(http://img132.imageshack.us/img132/5742/bb4nho.gif);}
 ul.moodicons li.mood-5 span, .moodicon em.mood-5 span{background:url(http://img20.imageshack.us/img20/2135/bb5nho.gif);}
 ul.moodicons li.mood-6 span, .moodicon em.mood-6 span{background:url(http://img269.imageshack.us/img269/6133/bb6nho.gif);}
 ul.moodicons li.mood-7 span, .moodicon em.mood-7 span{background:url(http://img195.imageshack.us/img195/8052/bb7nho.gif);}
 ul.moodicons li.mood-8 span, .moodicon em.mood-8 span{background:url(http://img194.imageshack.us/img194/4069/bb8nho.gif);}
 ul.moodicons li.mood-9 span, .moodicon em.mood-9 span{background:url(http://img41.imageshack.us/img41/7580/bb9nhoc.gif);}
 ul.moodicons li.mood-10 span, .moodicon em.mood-10 span{background:url(http://img36.imageshack.us/img36/7004/bb10nho.gif);}
 ul.moodicons li.mood-11 span, .moodicon em.mood-11 span{background:url(http://img34.imageshack.us/img34/8193/bb11nho.gif);}
 ul.moodicons li.mood-12 span, .moodicon em.mood-12 span{background:url(http://img41.imageshack.us/img41/9600/bb12nho.gif);}
 
 #bd .rte_toolbar{background:url(http://img696.imageshack.us/img696/9931/entrybbfcphthaobbisvip.png) top center;height:320px;}
 
 .rte_btn  img  {height:22px;background-image:url(http://img195.imageshack.us/img195/5797/20342620.gif);cursor:hand;cursor:pointer;border-left:none;border-top:none;border-right:none;height:31px;font-size:large;}
 
 
 #profile_highlight img{height:0;}
 #profile_highlight  .profile_photos{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)  no-repeat center;height:200px;}
 
 .mod-alist  .comments-listing.expanded .hd a{background:transparent  url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)  no-repeat;}
 
 
 
 #article_new .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{border-width:1px;border-style:dashed;border-color:F20C60;}
 #folder .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{border-width:1px;border-style:dashed;border-color:F20C60;}
 #calendar .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{border-width:1px;border-style:dashed;border-color:F20C60;}
 #comment_new
 .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{border-width:1px;border-style:dashed;border-color:F20C60;}
 #friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{border-width:1px;border-style:dashed;border-color:F20C60;}
 #comment_new
 .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}
 #article_new
 .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}
 
 #folder
 .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}
 #friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:transparent;}
 #statistic
 .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}
 #calendar
 .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}
 
 #single_post{background:#FFFFFF url(http://img541.imageshack.us/img541/7154/backround1.jpg) repeat top center fixed;}
 
 #head {background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);height:500px;}
 
 .yui-t1{background:transparent url(http://img17.imageshack.us/img17/63/lunglinh.gif) repeat;}
 
 #profile_highlight .backhome {
 background:transparent  url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat  scroll center center;display:block;height:46px;}
 #profile_highlight .backhome a{display:block;height:88px;font-size:0px;}
 
 #article_list_module .rc_bd
 {background:url(http://img34.imageshack.us/img34/9601/600m.gif) repeat-y;}
 #mod_lifeline .rc_ft
 {background:url(http://img375.imageshack.us/img375/2861/600bl.gif) no-repeat;height:172px;}
 
 #blast{background:transparent  url(http://img685.imageshack.us/img685/1453/myavatar170027231z.gif)  no-repeat 0 100%;padding:90px 0px 10px 90px;}
 #blast .rc_bc  .bd{background-color:transparent;background-image:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}

Chữ ký của nhjngi*Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách *

Copy và gửi đến nick yahoo bạn bè!Theme Ineed A Girl [For Girl]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Thế Giới Code - IT :: Themes 360Plus-
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
Copyright ©2011 - 2012
Design by by No1.Seven
Bản quyền by No1.Seven
Yahoo: No1.Seven.
RSS RSS 2.0 XML MAP
Powered by phpBB Version 2.0 Lisenced
Copyright ©2011 - 2012
Chat ( 1 người )
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblog.com