LoveStory
Diễn Đàn Long Hải
 :: 

Thế Giới Code - IT

 :: 

Themes 360Plus
Theme trong suốt các ngôi sao nhạc HànXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sun Jul 10, 2011 12:21 pm
[Avatar]
[Thành Viên] - nhjngi
Thành Viên Vàng
Thành Viên Vàng
Thú Nuôi : Mamingdog
Tổng số bài gửi : 84
Coupoin : 3308
Thanks : 1
Join date : 08/07/2011
Đến từ : HCM
Thú Nuôi : Mamingdog
Tổng số bài gửi : 84
Coupoin : 3308
Thanks : 1
Join date : 08/07/2011
Đến từ : HCM

Bài gửiTheme trong suốt các ngôi sao nhạc Hàn
Xem lý lịch thành viên


Nguồn : http://Diendan.Clublh.Us.To/t125-topic

Tiêu Đề : Theme trong suốt các ngôi sao nhạc Hàn

Long Hải - Kết Nối Cộng Đồng Game Thủ

--------------------------------------------------


Code:
body.photo_big{background:#FFFFFF url(http://megapic.vn/images/36642992271612589790.jpg) repeat top center fixed;}
 body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date,
 body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list,
 body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery
 {background:#FFFFFF url(http://img135.imageshack.us/img135/1885/chiplovebizchiplovebiz8.jpg) repeat-y center fixed;}
 #single_photo{background:#FFFFFF url(http://megapic.vn/images/36642992271612589790.jpg) repeat top center fixed;}
 .rc_hd,
 .rc_hd div,
 .rc_bd,
 .rc_bd .rc_bc,
 .rc_ft,
 .rc_ft div
 {background:transparent;border-style:none;}
 #ysm_bottom{display:none;}
 #blast .rc_hd, #blast .rc_hd div, #blast .rc_bd, #blast .rc_bc, #blast .rc_ft, #blast .rc_ft div, #blast .rc_bc .bd, #blast .tail {background:transparent;border-style:none;}
 
 .cmt-mod-alist .comments-listing .bd,
 #comment_container li {background:transparent !important;}
 
 #ft{background:transparent;}
 
 #article_new li:hover, #blast .bd:hover, #comment_new h3:hover, #comment_new li:hover, #guestbook_entries li:hover, #folder li:hover, #friendlist_module li:hover, #photo_highlight td:hover, #subscribe_highlight li:hover, #mod-tagged-frd-article li:hover, #profile_card dt:hover, #profile_card dd:hover, #statistic li:hover, #update_date .date:hover, #calendar th:hover, #calendar td:hover{background:url(http://c.upanh.com/upload/2/741/750.6823457_24842_1.png);color:#00BFFF;border-width:1px;border-style:dashed;border-color:#FFFFFF;}
 .col-150 a , .col-600 a , .row-760 a, .row-920 a {text-decoration:none;}
 
 #blog_title .rc, #blog_title .rc div, #blog_title .rc_bd, #blog_title .rc_bc, #blog_title .rc_ft, #blog_title .rc_ft div, #blog_title .bd,
 #blast .rc, #blast .rc div, #blast .rc_bd, #blast .rc_bc, #blast .rc_ft, #blast .rc_ft div, #blast .rc_bc .bd,
 .col-150 .rc_bd .rc_bc .bd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-760 .rc_bd .rc_bc .bd,
 #article_list_module .pagination, #photo_highlight .ft, #search_module input.textfield, #article_list_module .mod-alist-searchbox input.ipt, #article_list_module .mod-alist-searchbox input.btn, #mod_bookmark .rc_1, #mod_bookmark .rc_1 div,
 #mod_lifeline .lifeline-prev, #mod_lifeline .lifeline-next, #mod_lifeline .lifeline-prev-off, #mod_lifeline .lifeline-next-off, #mod_lifeline .lifeline-prev-loading, #mod_lifeline .lifeline-next-loading,
 .rc, #friendlist_module .rc, #subscribe_highlight .rc, #mod-tagged-frd-article .rc,
 .rc div, #friendlist_module .rc div, #subscribe_highlight .rc div, #mod-tagged-frd-article .rc div,
 .rc_bd, #friendlist_module .rc_bd, #subscribe_highlight .rc_bd, #mod-tagged-frd-article .rc_bd,
 .rc_bd div.rc_bc, #friendlist_module .rc_bd div.rc_bc, #subscribe_highlight .rc_bd div.rc_bc, #mod-tagged-frd-article .rc_bd div.rc_bc,
 .rc_ft, #friendlist_module .rc_ft, #subscribe_highlight .rc_ft, #mod-tagged-frd-article .rc_ft,
 .rc_ft div, #friendlist_module .rc_ft div, #subscribe_highlight .rc_ft div, #mod-tagged-frd-article .rc_ft div {background:transparent;}
 #mod_lifeline .rc_bc, #mod_lifeline .bd{background:transparent !important;}
 #search_module input.submit{background:transparent;border-style:none;}
 #footer, #footer .ft .info a, #footer .ft .provider p, #footer .ft .info p, #footer .ft .rights p, #footer .ft .privacy p, #footer .ft .disclaimer p, #footer .ft .provider h4, #footer a, .rights, #footer {background:transparent;border-top:none;height:0px;font-size:0px;color:transparent;border-style:none;}
 
 .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar,
 .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd,
 .col-150 .rc_bd .rc_bc .bd
 {background:none;}
 .col-150 .rc_hd
 {background:url(http://megapic.vn/images/56655766456974888783.png) no-repeat;height:23px;}
 .col-150 .rc div,
 .col-150 .rc_ft div,
 .col-150 .rc_bd div.rc_bc
 {background:none;}
 .col-150 .rc_bd
 {background:url(http://megapic.vn/images/29328518782770709465.png) repeat-y;}
 .col-150 .rc_ft
 {background:url(http://megapic.vn/images/99121304845437626403.png) no-repeat;height:23px;}
 a:hover{background:transparent url(http://megapic.vn/images/88766886313437918033.png);border-style:dashed;border-color:#FFFFFF;border-width:1px;color:#FFFFFF;text-shadow:0px 0px 5px 0px 0px 5px 0px 0px 5px #f0f;text-decoration:blink;font-family:Times;}
 .yui3-menuitem-content{padding:0 0.5em 0 1.5em;background:transparent url(http://megapic.vn/images/85640731550225683014.gif) no-repeat left top;}
 .mod-alist-full .alist-comment .responding
 {background:url(http://megapic.vn/images/70920130802919771812.gif) repeat top;border-style:solid;border-color:#00BFFF;border-width:1px;}
 
 #comment_container * .content {font-size:15px;color:#8B3E2F;}
 #comment_container * a {font-weight:bold;font-size:15px;color:#F30E0E;}
 #comments-listing * ins {color:#DAA520;}
 {background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat center;}
 .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .mod-alist-manage ul li, .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .folder-icons .icon ul li {background:none;}
 .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul li{background:transparent url(http://megapic.vn/images/72376952433532933929.gif) no-repeat bottom center;border-style:none;}
 
 #ft{font-size:0;}
 
 .content{color:#F30E0E;}
 body{font-size:13px;font-weight:normal;}
 #article_list_module a{color:#000000;}
 #blast .rc_bc .bd{background-color:transparent;border-style:dashed;border-color:#00BFFF;border-width:1px;}
 
 #blast .bd {font-weight:bold;font-style:italic;color:#33FF00;text-decoration:blink;}
 #blog_title{height:0px;}
 #blog_title .bd h2{text-align:left;font-size:0px;color:transparent;}
 #blog_title .rc_bc .bd{text-align:center;font-size:0px;color:transparent;}
 .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
 .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
 .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
 
 .backhome .cta-ss {background:transparent url(http://megapic.vn/images/94364037284869871090.png) no-repeat center !important;height:80px;}
 .backhome .cta-ss strong{background:transparent !important;}
 .backhome .cta-ss em, .backhome .cta-ss strong{font-size:0;}
 .backhome .cta-ss:hover{background:transparent url(http://c.uploadanh.com/upload/2/237/0.4858658_24842_1.png) no-repeat center !important;height:80px;}
 #profile_highlight #profile_nav .yui3-menu-content ul li{padding:0 0.5em 1em 1.5em;background:transparent url(http://megapic.vn/images/78492366940453131804.gif) no-repeat left top;}
 #profile_highlight .rc_hd {background:transparent url(http://c.uploadanh.com/upload/1/748/0.4342798_24842_1.gif) no-repeat left bottom;height:134px;}
 #profile_highlight #profile_nav{background:transparent;}
 #profile_highlight .yui3-menu-corner, #profile_highlight .yui3-menu-corner div, #profile_highlight .yui3-menu-corner-bl, #profile_highlight .yui3-menu-corner .yui3-menu-corner-tr, #profile_highlight .yui3-menu-corner-br, #profile_highlight #profilemorelinks .yui3-menu-content{background:transparent;border-style:none;}
 #profile_highlight .rc_bd div.rc_bc, #profile_highlight .rc_ft div, #profile_highlight .rc div, #profile_highlight .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
 #profile_highlight img{height:0;}
 #profile_highlight .profile_photos{background:url(http://megapic.vn/images/84026032164146886346.gif) no-repeat center;height:200px;}
 
 .mod-alist-summary-bd {background:transparent url(http://megapic.vn/images/22277188458335735992.png) no-repeat right top;height:129px;}
 .mod-alist-full .main-hd{background:transparent url(http://megapic.vn/images/62775740117298743777.png) repeat;height:36px;}
 #article_list_module h2{font-size:0;}
 #comment_container li{background:url(http://megapic.vn/images/33839849116885406304.gif) !important;}
 #comment_container li:hover{background:url(http://megapic.vn/images/03167001226152003986.png) !important;border-style:dashed;border-color:#000000;border-width:1px;}
 
 
 #profile_highlight .rc_bd, #profile_highlight .rc_ft {
 background:transparent repeat-y scroll left top;}
 .addfrdbtn .cta-ss {background:transparent url(http://c.uploadanh.com/upload/2/272/0.4893935_24842_1.png) no-repeat center!important;height:70px;}
 .addfrdbtn .cta-ss strong{background:transparent !important;}
 
 .subscribebtn .cta-ss {background:transparent url(http://c.uploadanh.com/upload/2/272/0.4893936_24842_1.png) no-repeat center!important;height:70px;}
 .subscribebtn .cta-ss strong{background:transparent !important;}
 
 #ygma .rc, #ygma .rc_hd div, #ygma .rc_bd, #ygma .rc_bc, #ygma .rc_ft, #ygma .rc_ft div, #ygma .bd, #ygma .menu .rc_w, #ygma .menu .rc_e {background:transparent;}
 ul.moodicons li span, .moodicon em span{background:transparent url(http://megapic.vn/images/31476986831205126037.gif);}
 ul.moodicons li.mood-1 span.big{background:url(http://megapic.vn/images/32774173460644057480.gif);}
 ul.moodicons li.mood-2 span.big{background:url(http://megapic.vn/images/94347067997805763450.gif);}
 ul.moodicons li.mood-3 span.big{background:url(http://megapic.vn/images/99309817679119150512.gif);}
 ul.moodicons li.mood-4 span.big{background:url(http://megapic.vn/images/53275447212985399391.gif);}
 ul.moodicons li.mood-5 span.big{background:url(http://megapic.vn/images/70790686591462531393.gif);}
 ul.moodicons li.mood-6 span.big{background:url(http://megapic.vn/images/16498914599997643620.gif);}
 ul.moodicons li.mood-7 span.big{background:url(http://megapic.vn/images/73371512390096840053.gif);}
 ul.moodicons li.mood-8 span.big{background:url(http://megapic.vn/images/43679564320466677440.gif);}
 ul.moodicons li.mood-9 span.big{background:url(http://megapic.vn/images/01859205106581299535.gif);}
 ul.moodicons li.mood-10 span.big{background:url(http://megapic.vn/images/30900865038501376392.gif);}
 ul.moodicons li.mood-11 span.big{background:url(http://megapic.vn/images/09687040322182641162.gif);}
 ul.moodicons li.mood-12 span.big{background:url(http://megapic.vn/images/03220426498250384022.gif);}
 #article_list_module h2{color:#ADFF2F;}
 .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts li:hover{background:url(http://c.uploadanh.com/upload/2/222/0.4843094_24842_1.png) top center;border-width:1px;border-style:dashed;border-color:#00BFFF;color:#00BFFF;}
 
 #comment_container .content:hover, #comments-listing ins:hover{color:#FF0099;}
 
 .cmt-mod-alist .main-bd li:hover{background:transparent url(http://c.uploadanh.com/upload/1/544/BG0.4132923_24842_1.png);border-width:1px;border-style:dashed;border-color:#FFFFFF;}
 fieldset:hover, img:hover {
 border:1px dashed #00BFFF;}
 .mod-alist-full .alist-comment .responding{font-family:comic san ms;}
 .content{color:#A020F0;font-family:times;}
 .content:hover{background:transparent url(http://c.upanh.com/upload/2/741/750.6823457_24842_1.png);border-style:dashed;border-width:1px;border-color:#FFFFFF;}
 #article_list_module h3 a{color:#FF49EE;text-shadow:0px 0px 5px 0px 0px 5px #FF0000;}
 #article_list_module h3 a:hover{font-family:arial;color:#FF49EE;font-size:100%;text-shadow:0px 0px 5px 0px 0px 5px #0BFF4C;}
 .more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail{float:left;padding:0 10px 10px 10px;}
 #bd .col-150 {
 width:150px;}
 
 #user_mod_10007, #user_mod_10005 .rc_bc .bd{background-color:transparent;border-style:double;border-color:#8B7765;border-width:1px;}
 #mod_lifeline .rc_hd {background:transparent url(http://megapic.vn/images/73935264570684599477.png) no-repeat center bottom;height:143px;}
 #mod_lifeline .rc_bd{background:transparent url(http://megapic.vn/images/59343857931817263608.png) repeat-y center;}
 #mod_lifeline .rc_ft {background:transparent url(http://megapic.vn/images/09062717990259708275.png) no-repeat center bottom;height:88px;}
 
 #profile_highlight .rc_hd {background:transparent url(http://megapic.vn/images/73152736358794991010.png) no-repeat center bottom;height:67px;}
 #profile_highlight .rc_bd{background:transparent url(http://megapic.vn/images/51245088267285493320.png) repeat-y center;}
 #profile_highlight .rc_ft {background:transparent url(http://megapic.vn/images/36718048480236335340.png) no-repeat center bottom;height:50px;}
 .cmt-mod-alist .comments-listing .bd{padding:0 10px 90px 9px;}
 #bd .rte_toolbar {background:transparent url(http://files.myopera.com/07b1fithou/image/bg-tool.png) no-repeat scroll left center;height:28px;}
 #ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}
 .yuimenubar .bd ul.first-of-type #yui-gen0{background:transparent;}
 .yuimenubar{padding:0 0 0 235px;width:482px;}
 .yuimenubarnav .yuimenubaritem{border-right:none;}
 .hd .titlebar .hd h2{text-align:center;}
 #photo_highlight .rc_hd {background:transparent url(http://megapic.vn/images/73935264570684599477.png) no-repeat center bottom;height:143px;}
 #photo_highlight .rc_bd{background:transparent url(http://megapic.vn/images/59343857931817263608.png) repeat-y center;}
 #photo_highlight .rc_ft {background:transparent url(http://megapic.vn/images/09062717990259708275.png) no-repeat center bottom;height:88px;}
 
 #zoom img {height:71px;}
 #zoom img:hover {height:100%;}
 #blog{border-style:dashed;border-color:#FFFFFF;border-width:1px;color:#FFFFFF;text-shadow:0px 0px 5px 0px 0px 5px 0px 0px 5px #f0f;text-decoration:blink;font-family:Times;}
 
 .mod-alist .rc_bd .bd .mod-alist-folderbar .folder-icons .icon ul li em {background:url(http://megapic.vn/images/08872902822824538904.png);}
 .rte_btn img{background-image:url(http://megapic.vn/images/01349123413404316190.gif);}
 #bd .rte_toolbar{text-align:center;}
 #bd .rte_toolbar{background:url(http://megapic.vn/images/58147016082672974717.png) no-repeat top center;height:53px;}
 .main-bd{font-family:Times;}
 #vip:hover{background:transparent url(http://c.upanh.com/upload/2/741/750.6823457_24842_1.png);border-style:dashed;border-color:#FFFFFF;border-width:1px;color:#FFFFFF;text-shadow:0px 0px 5px 0px 0px 5px 0px 0px 5px #FD069A;font-size:18px;}
 #article_new a, #folder a{color:#FF49EE;font-size:100%;font-family:Georgia;text-align:center;text-shadow:0px 0px 3px 0px 0px 3px #B717E8;}
 #article_new a:hover, #folder a:hover{color:#FF49EE;font-size:100%;text-shadow:0px 0px 3px 0px 0px 3px #E61693;}
 #comment_container * a{color:#FF49EE;font-size:100%;text-shadow:0px 0px 5px 0px 0px 5px #FF0000;}
 #statistic, #statistic:hover{font-family:Georgia;}
 #article_list_module .rc_hd, #guestbook-listing .rc_hd, #friendlist_module .rc_hd{
 background:url(http://c.upanh.com//upload/4/839/CS0.8969296_24842_1.png) 0 100% no-repeat !important;background-color:transparent;}
 #article_list_module .rc_hd div, #guestbook-listing .rc_hd div, #friendlist_module .rc_hd div{
 background:url(http://c.upanh.com//upload/4/839/LZ0.8969297_24842_1.png) 100% 100% no-repeat !important;background-color:transparent;}
 #article_list_module .rc_bd, #guestbook-listing .rc_bd, #friendlist_module .rc_bd{
 background:url(http://c.upanh.com/upload/4/839/S50.8969340_24842_1.png) 0 0 repeat-y !important;background-color:transparent;border-width:0 !important;border-color:transparent;}
 #article_list_module .rc_bd .rc_bc, #guestbook-listing .rc_bd .rc_bc, #friendlist_module .rc_bd .rc_bc{
 background:url(http://megapic.vn/images/43174584456119947289.png) 100% 0 repeat-y !important;background-color:transparent;border-width:0 !important;border-color:transparent;}
 #article_list_module .rc_bd .rc_bc .bd, #guestbook-listing .rc_bd .rc_bc .bd, #friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd{
 background:url(http://megapic.vn/images/55334254027851699886.png) 100% 0 repeat !important;background-color:transparent;}
 #article_list_module .rc_ft, #guestbook-listing .rc_ft, #friendlist_module .rc_ft{
 background:url(http://megapic.vn/images/88821702763347290128.png) 0 0 no-repeat !important;background-color:transparent;}
 #article_list_module .rc_ft div, #guestbook-listing .rc_ft div, #friendlist_module .rc_ft div{
 background:url(http://c.upanh.com/upload/4/839/920.8969294_24842_1.png) 100% 0 no-repeat !important;background-color:transparent;}
 #article_list_module .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar
 {background:transparent url(http://megapic.vn/images/83110890748401008147.png) repeat-x left top;height:100px;}
 #comment_new li, #statistic li, .mod_all .rc_bd .bd ul.folder li{background:transparent url(http://megapic.vn/images/74458877384304994194.gif) no-repeat top left;}
 #folder li, ul.folder li{background:transparent url(http://megapic.vn/images/18693154536757875621.png) no-repeat top left;}
 #comment_new li, ul.folder li{background:transparent url(http://megapic.vn/images/00267681549456444167.gif) no-repeat top left;}
 #article_new li, ul.folder li{background:transparent url(http://megapic.vn/images/00293441330231217162.gif) no-repeat top left;}
 #folder .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar
 {background:transparent url(http://megapic.vn/images/26963086967849149783.png) no-repeat center top;height:125px;}
 #article_new .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar
 {background:transparent url(http://megapic.vn/images/17533301204959918137.png) no-repeat center top;height:125px;}
 #comment_new .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar
 {background:transparent url(http://megapic.vn/images/55330706293291929425.png) no-repeat center;height:125px;}
 #guestbook_entries .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar
 {background:transparent url(http://megapic.vn/images/22385349171062282131.png) no-repeat center;height:125px;}
 #statistic .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar
 {background:transparent url(http://megapic.vn/images/70736510644169047588.png) no-repeat center;height:125px;}
 #photo_highlight .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar
 {background:transparent url(http://megapic.vn/images/19293546709128954501.png) no-repeat center;height:125px;}
 #mod_lifeline .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar
 {background:transparent url(http://megapic.vn/images/47978698861496303647.png) no-repeat center;height:125px;}
 .mod_all .rc_bd .bd ul li{list-style-type:none;margin-left:0;padding:0 0.5em 0 1.5em;}
 .cmt-mod-alist .add-comment .buttons input{background:url(http://megapic.vn/images/81725588355880058600.gif) no-repeat;font-size:0px;height:41px;}
 .cmt-mod-alist .add-comment .buttons input:hover{background:url(http://megapic.vn/images/45719393601877313004.png) no-repeat;font-size:0px;height:41px;}
 #post_gb .buttons input{background:transparent url(http://megapic.vn/images/76096588993732606924.gif) no-repeat;height:50px;font-size:0px;}
 #post_gb .buttons input:hover{background:transparent url(http://megapic.vn/images/15189697122671018824.gif) no-repeat;height:50px;font-size:0px;}
 #guestbook-listing .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar
 {background:transparent url(http://megapic.vn/images/27136695470212886172.png) no-repeat center;height:181px;}
 #friendlist_module .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar
 {background:transparent url(http://megapic.vn/images/02470389823118308081.png) no-repeat center;height:157px;}
 .main-bd tr:hover{background:url(http://c.upanh.com/upload/2/741/750.6823457_24842_1.png);}
 #blast, .titlebar h2{display:none;}
 #blogsearch {display:none;}
 mod-alist-full .pagination{background:transparent;}

Chữ ký của nhjngi*Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách *

Copy và gửi đến nick yahoo bạn bè!Sun Jul 10, 2011 2:23 pm
[Avatar]
[Thành Viên] - shent
Thành Viên Mới
Thành Viên Mới
Tổng số bài gửi : 7
Coupoin : 2719
Thanks : 0
Join date : 10/07/2011
Đến từ : Hồ Chí Minh
Tổng số bài gửi : 7
Coupoin : 2719
Thanks : 0
Join date : 10/07/2011
Đến từ : Hồ Chí Minh

Bài gửiRe: Theme trong suốt các ngôi sao nhạc Hàn
Xem lý lịch thành viên


Nguồn : http://Diendan.Clublh.Us.To/t125-topic

Tiêu Đề : Theme trong suốt các ngôi sao nhạc Hàn

Long Hải - Kết Nối Cộng Đồng Game Thủ

--------------------------------------------------
vẫn chưa rõ nội dung của bài viết của bạn là gì

Chữ ký của shent*Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách *

Copy và gửi đến nick yahoo bạn bè!Sun Jul 10, 2011 3:12 pm
[Avatar]
[Thành Viên] - nhjngi
Thành Viên Vàng
Thành Viên Vàng
Thú Nuôi : Mamingdog
Tổng số bài gửi : 84
Coupoin : 3308
Thanks : 1
Join date : 08/07/2011
Đến từ : HCM
Thú Nuôi : Mamingdog
Tổng số bài gửi : 84
Coupoin : 3308
Thanks : 1
Join date : 08/07/2011
Đến từ : HCM

Bài gửiRe: Theme trong suốt các ngôi sao nhạc Hàn
Xem lý lịch thành viên


Nguồn : http://Diendan.Clublh.Us.To/t125-topic

Tiêu Đề : Theme trong suốt các ngôi sao nhạc Hàn

Long Hải - Kết Nối Cộng Đồng Game Thủ

--------------------------------------------------
shent đã viết:
vẫn chưa rõ nội dung của bài viết của bạn là gì

Đó là bạn phải tự trách mình tại sao lại như vậy

Chữ ký của nhjngi*Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách *

Copy và gửi đến nick yahoo bạn bè!Sun Jul 10, 2011 8:29 pm
[Avatar]
[Thành Viên] - fuongngo91
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tổng số bài gửi : 14
Coupoin : 2743
Thanks : 0
Join date : 07/07/2011
Đến từ : NhaTrang
Tổng số bài gửi : 14
Coupoin : 2743
Thanks : 0
Join date : 07/07/2011
Đến từ : NhaTrang

Bài gửiRe: Theme trong suốt các ngôi sao nhạc Hàn
Xem lý lịch thành viên


Nguồn : http://Diendan.Clublh.Us.To/t125-topic

Tiêu Đề : Theme trong suốt các ngôi sao nhạc Hàn

Long Hải - Kết Nối Cộng Đồng Game Thủ

--------------------------------------------------
Blog ky` The Nho`

Chữ ký của fuongngo91*Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách *

Copy và gửi đến nick yahoo bạn bè!Mon Jul 11, 2011 8:32 am
[Avatar]
avatar
[Thành Viên] - ™Kòy™
S-Mod
S-Mod
Thú Nuôi : Windwolf
Tổng số bài gửi : 151
Coupoin : 3053
Thanks : 4
Join date : 07/07/2011
Đến từ : Ha noi
Thú Nuôi : Windwolf
Tổng số bài gửi : 151
Coupoin : 3053
Thanks : 4
Join date : 07/07/2011
Đến từ : Ha noi

Bài gửiRe: Theme trong suốt các ngôi sao nhạc Hàn
Xem lý lịch thành viên


Nguồn : http://Diendan.Clublh.Us.To/t125-topic

Tiêu Đề : Theme trong suốt các ngôi sao nhạc Hàn

Long Hải - Kết Nối Cộng Đồng Game Thủ

--------------------------------------------------
Theme hay fết

Chữ ký của ™Kòy™*Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách *

Copy và gửi đến nick yahoo bạn bè![Avatar]
[Thành Viên] - Sponsored content


Bài gửiRe: Theme trong suốt các ngôi sao nhạc Hàn


Nguồn : http://Diendan.Clublh.Us.To/t125-topic

Tiêu Đề : Theme trong suốt các ngôi sao nhạc Hàn

Long Hải - Kết Nối Cộng Đồng Game Thủ

--------------------------------------------------

Chữ ký của Sponsored content*Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách *

Copy và gửi đến nick yahoo bạn bè!Theme trong suốt các ngôi sao nhạc Hàn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Thế Giới Code - IT :: Themes 360Plus-
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
Copyright ©2011 - 2012
Design by by No1.Seven
Bản quyền by No1.Seven
Yahoo: No1.Seven.
RSS RSS 2.0 XML MAP
Powered by phpBB Version 2.0 Lisenced
Copyright ©2011 - 2012
Chat ( 1 người )
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblog.com