LoveStory
Diễn Đàn Long Hải
 :: 

Thế Giới Code - IT

 :: 

Themes 360Plus
Theme - Game CF . ZombieXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sun Jul 10, 2011 12:28 pm
[Avatar]
[Thành Viên] - nhjngi
Thành Viên Vàng
Thành Viên Vàng
Thú Nuôi : Mamingdog
Tổng số bài gửi : 84
Coupoin : 3308
Thanks : 1
Join date : 08/07/2011
Đến từ : HCM
Thú Nuôi : Mamingdog
Tổng số bài gửi : 84
Coupoin : 3308
Thanks : 1
Join date : 08/07/2011
Đến từ : HCM

Bài gửiTheme - Game CF . Zombie
Xem lý lịch thành viên


Nguồn : http://Diendan.Clublh.Us.To/t134-topic

Tiêu Đề : Theme - Game CF . Zombie

Long Hải - Kết Nối Cộng Đồng Game Thủ

--------------------------------------------------


Code:
#blogsearch .bd, #blogsearch .hd b, .ysearch  #ygmasrchfrm, .srchinner_ygmabg  form, .blog_dummyselect, #ygmasrchbtn, #ygmasrchquery, #ygmalogo img,  #ygma  .srchinner{display:none;}  .pagination, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .ygmabg , .yuimenubar  .hd{background:transparent !important;}  .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubar  {border:0;}    #profile_highlight .nickname {font-size:12px;}  .yuimenubaritemlabel{border-style:none;} .col-150 .rc_bd  .rc_bc .bd {background:transparent;}.col-600 .rc_bd  .rc_bc .bd {background:transparent;}.row-920 .rc_bd  .rc_bc .bd  {background:transparent;}.col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd,  .col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}.col-600  .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd  .rc_bc .hd  .titlebar{background:transparent;}.row-920 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar  .hd, .row-920 .rc_bd  .rc_bc .hd  .titlebar{background:transparent;}.col-150 a , .col-600 a , .row-760 a,  .row-920 a {text-decoration:none;}.rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd  .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft  div{background:transparent;border-style:none;}#blast .rc_hd, #blast  .rc_hd div, #blast .rc_bd, #blast .rc_bc, #blast .rc_ft, #blast .rc_ft  div, #blast .rc_bc .bd, #blast .tail  {background:transparent;border-style:none;height:30px;}  body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing,  body.trackback_listing, body.blog_archives_folder,  body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte,  body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list,  body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery,  body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc,  body.photo_upload_gallery{text-align:center;background:url(http://cA7.upanh.com/12.395.16626543.KUX0/quaivat051.jpg)  center 0px no-repeat;}#head  {background:transparent;height:350px;}html{background:#ffffff  url(http://ca7.upanh.com/12.382.16613651.OOP0/botay3.jpg) top center  fixed;}#ft{background:transparent;font-size:0px;}#ft{background:transparent  url(http://ca4.upanh.com/12.388.16619228.HUK0/themesduoi41.jpg)  no-repeat center;height:768px;}  TRong suố {} .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd  .titlebar, .col-150 .rc_bd .rc_bc .bd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd  .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .col-600 .rc_bd  .rc_bc .bd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .ft, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd  .titlebar .hd, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-760 .rc_bd  .rc_bc .bd, .row-760 .rc_bd .rc_bc .ft, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd  .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-920 .rc_bd  .rc_bc .bd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .ft, .cmt-mod-alist .comments-listing  .hd, #comment_container li, #bd .rte_toolbar, .mod-trackback  #trackback-listing, .mod-trackback ul, #blog_title .rc_bd .rc_bc .bd,  #blast .rc_bc .bd, #blast .tail, .pagination, #article_list_module  .mod-alist-searchbox input.ipt, #search_module input.textfield  {background:transparent;}.rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc,  .rc_ft, .rc_ft div,  .captchaContentBox{background:transparent;border-style:none;}.cmt-mod-alist  .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd{background:transparent  !important;} Xoa bo tieu de {} #user_mod_10001 h2{display:none;}#user_mod_10002  h2{display:none;}#user_mod_10003 h2{display:none;}#user_mod_10004  h2{display:none;}#user_mod_10005 h2{display:none;}#user_mod_10006  h2{display:none;}#user_mod_10007 h2{display:none;}#user_mod_10008  h2{display:none;}#user_mod_10009 h2{display:none;}#user_mod_10010  h2{display:none;} Trong suot nen module {} #comment_new h2{display:none;}#article_new h2{display:none;}#folder  h2{display:none;}#friendlist_module  h2{display:none;}#article_list_module h2{display:none;}.titlebar  h2{display:none;} #user_mod_10001 h2{display:none;}#user_mod_10002  h2{display:none;}#user_mod_10003 h2{display:none;}#user_mod_10004  h2{display:none;}#user_mod_10005 h2{display:none;}#user_mod_10006  h2{display:none;}#user_mod_10007 h2{display:none;}#user_mod_10008  h2{display:none;}#user_mod_10009 h2{display:none;}#user_mod_10010  h2{display:none;} trong suot trang photo {} #photo_enlarge .rc_bc .bd, #photo_enlarge .ft, #blog_compose .rc_bd  .rc_bc .bd .actionbar .bd button, #photo_enlarge #photo_comment_list,  #photo_enlarge #photo_comment_list .bd, #photo_enlarge .rte_fieldset,  #photo_enlarge .photo-comment {background:transparent;} #blog_title{display:none;}#blast .rc_bc .bd  {font-weight:bold;font-style:italic;font-size:100%;text-decoration:blink;}#profile_highlight  .nickname a  {font-size:80%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;}.mod-alist  .rc_bd .bd .more-posts .mod-alist-manage ul li, .mod-alist .rc_bd .bd  .more-posts .folder-icons .icon ul li {background:none;}.mod-alist  .rc_bd .bd .more-posts ul li{background:transparent  url(http://img37.imageshack.us/img37/6517/86665920.png) no-repeat bottom  center;border-style:none;}.mod-alist-summary, .mod-alist-brief,  .mod-alist-full {width:620px;}.cmt-mod-alist #comments-listing.expanded  .bd {width:580px;}.backhome .cta-ss strong{background:transparent  !important;}.backhome .cta-ss em, .backhome .cta-ss  strong{font-size:0;}#ygmabot, #ygmatop, #ygmasrchquery, #ygmabot, #ygma  .blogsrch .ipt, .blog_dummyselect .hd span, .blog_dummyselect .hd,  .yuimenubar .hd u, .yuimenubar .hd b, .yuimenubar .hd i, .yuimenubarnav  .yuimenubaritem{background:transparent !important;}.yuimenubarnav  .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{border-style:none;}#ygmatop,  #ygmasrchquery, #ygmabot, #ygma .blogsrch .ipt, .blog_dummyselect .hd  span, .blog_dummyselect .hd, .yuimenubar .hd u, .yuimenubar .hd b,  .yuimenubar .hd i, .yuimenubarnav .yuimenubaritem{background:transparent  !important;border-color:#FFFFFF;color:#FFFFFF;}.first-of-type a,  #ygmatop a, .ygmabg, #ygmasrchbtn{color:#FFFFFF;}.yuimenubarnav  .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{border-style:none;}.yuimenubar .bd  ul.first-of-type #yui-gen0.yuimenubaritem-selected  .yuimenubaritemlabel, .yuimenubarnav .yuimenubaritem-selected  .yuimenubaritemlabel{background:transparent  url(http://c.upanh.com/upload/3/764/3L0.7871184_44262_11837.png);border-style:dashed;border-color:#FFFFFF;}.ygmabg,  .yui-menu-shadow{background:transparent;}.blog_dummyselect .bd div,  .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent  url(http://c.upanh.com/upload/3/764/3L0.7871184_44262_11837.png);color:#FFFFFF;}.blog_dummyselect  .bd div:hover{background:#FFFFFF;}#ygma .btn, #ygma .btn  .first-child{border-color:#FFFFFF;}.yuimenubaritemlabel-selected  a{color:#FFFFFF;}.first-of-type a:hover{color:#FFFFFF;}.menu .bd,  .yuimenu ul{border-style:dashed;border-color:#FFFFFF;}.menu .bd,  .yuimenu ul{border-style:dashed;border-color:FFFFFF;}#bd .col-600  .mod_all .hd .titlebar h2 {font-size:0;}#article_list_module .rc_hd  {background:transparent  url(http://ca4.upanh.com/12.387.16618076.KUX0/nenentry.png) no-repeat  center bottom;height:300px;}#article_list_module .rc_bd  {background:transparent;}.pagination {background:transparent;}.col-600  .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar,  .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar  {background:transparent;}#article_list_module .rc_ft  {background:transparent;}#comment_container * a  {color:#FE0101;}#comment_container * .content  {color:#4B0512;}#comments-listing * ins {color:#B10808;}.cmt-mod-alist  .comments-listing .hd, .cmt-mod-alist .comments-listing  .bd{background:transparent !important;}.cmt-mod-alist .comments-listing  .hd, .mod-trackback #trackback-listing, .mod-trackback ul  {background:transparent;border-style:none;}.cmt-mod-alist  .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd{background:transparent  !important;}.hd .titlebar .hd  h2{text-align:center;font-size:15px;}#comment_new .bd ul li cite  {font-size:0;}.rte_btn img{}.rte_toolbar  {text-align:center;}.cmt-mod-alist .add-comment em.buttons  input{height:26px;text-align:right;font-weight:bold;background:url(http://c.upanh.com/upload/3/608/CS0.7714716_44262_11364.gif)  no-repeat;}#bd  .rte_toolbar{background:url(http://c.upanh.com/upload/3/764/3L0.7870832_44262_11837.png)  top center;height:53px;}a:hover  {text-decoration:none;text-decoration:none;font-weight:bold;background-image:url(http://c.upanh.com/upload/3/608/3L0.7714715_44262_11364.gif);}.more-posts  .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail{float:left;padding:0 10px  10px 10px;}  Icon {} ul.moodicons li span, .moodicon em span{background:transparent  url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}  ul.moodicons  li.big span.big{background:transparent  url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}  ul.moodicons  li.mood-2  span.big{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)  0 -50px;} ul.moodicons li.mood-3  span.big{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)  0 -100px;} ul.moodicons li.mood-4  span.big{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)  0 -150px;} ul.moodicons li.mood-5  span.big{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)  0 -200px;} ul.moodicons li.mood-6  span.big{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)  0 -250px;} ul.moodicons li.mood-7  span.big{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)  0 -300px;} ul.moodicons li.mood-8  span.big{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)  0 -350px;} ul.moodicons li.mood-9  span.big{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)  0 -400px;} ul.moodicons li.mood-10  span.big{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)  0 -450px;} ul.moodicons li.mood-11  span.big{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)  0 -500px;} ul.moodicons li.mood-12  span.big{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)  0 -550px;}  #disclosure .updates-disclosure {display:none!important;} #profile_info .bd, #profile_info th{background:transparent !important;}  Trang Xem Hình Trong Album {}  #photo_enlarge .rc_bc .bd,  #photo_enlarge .ft,  #blog_compose .rc_bd .rc_bc .bd .actionbar .bd button,  #photo_enlarge #photo_comment_list,  #photo_enlarge #photo_comment_list .bd,  #photo_enlarge .rte_fieldset,  #photo_enlarge .photo-comment {background:transparent;}  TRANG BAN BE {}  #friend-list .mod-tag-friend-list,  #friend-list .mod-tag-friend-list .ft,  #friend-list .mod-tag-friend-list .bd{background:transparent  !important;} #profile_highlight #profile_nav{background:none;} #profile_highlight .yui3-menuitem-active, #profile_highlight  .yui3-menu-label-active, #profile_highlight  .yui3-menu-label-menuvisible{background:none;} .mod-alist-summary-bd .thumbnail img  {width:140px;height:140px;border:1px solid #b50101;} .more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail  {float:left;width:142px;background:transparent  url(http://cA4.upanh.com/12.389.16620312.ZPN0/heart11.jpg) no-repeat  center!important;height:142px;padding:4px;border:solid  #7c0000;border-width:1px 1px 1px 1px;} .more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .content  {float:right;width:415px;height:54px;text-align:justify;border:1px  dashed black;padding:8px;} .more-posts .mod-alist .mod-alist-tagsbar .trackbacks-comment  {float:right;padding:10px 0px 0px 0px;color:black;} .mod_all .rc_bd .bd ul.users li {width:110px;border:1px dashed #d702c5;} .mod_all .rc_bd .bd ul.users li .avatar img  {width:106px;padding:2px;border-bottom:1px dashed #c60348;} .mod_all .rc_bd .bd ul.users li .alias {} #blog_title .rc_hd, #blog_title .rc_hd div, #blog_title .rc_bd,  #blog_title .rc_bd .rc_bc, #blog_title .rc_ft, #blog_title .rc_ft div,  #blog_title .rc_bd .rc_bc .bd, #blog_title .rc_bd .rc_bc .pic_container a  img{background:transparent !important;border-style:none;height:0px  !important;font-size:0px !important;}  #profile_highlight #profile_nav{background:transparent;} #profile_highlight .backhome {padding:0;background:none;} #profile_highlight .backhome a {display:block;height:4;padding:20px 0 0  900px;width:100%;background:transparent  url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)  no-repeat 10px 0;}  .col-150 .rc_ft, #friendlist_module .rc_ft , #statistic .rc_ft,  #update_date .rc_ft , #folder .rc_ft , #calendar .rc_ft , #search_module  .rc_ft , #article_new .rc_ft , #subscribe_highlight .rc_ft ,  #comment_new .rc_ft , #user_mod_10001  .rc_ft {background:transparent  url(http://cA7.upanh.com/12.390.16621007.KUX0/nodule.png) no-repeat  center top;height:78px;} .col-150 .rc_bd, #friendlist_module .rc_bd , #statistic .rc_bd,  #update_date .rc_bd , #folder .rc_bd , #calendar .rc_bd , #search_module  .rc_bd , #article_new .rc_bd , #subscribe_highlight .rc_bd ,  #comment_new .rc_bd , #user_mod_10001 .bd {background:transparent  url(http://cA4.upanh.com/12.390.16621364.KUX0/nodule2.png) repeat-y top  center;} .col-150 .rc_hd, #friendlist_module .rc_hd, #article_new .rc_hd,  #search_module .rc_hd, #calendar .rc_hd, #folder .rc_hd, #update_date  .rc_hd, #statistic .rc_hd, #friendlist_module .rc_hd, #comment_new  .rc_hd, #subscribe_highlight .rc_hd, #user_mod_10001  .rc_hd{background:transparent  url(http://ca6.upanh.com/12.390.16621742.KUX0/nodule3.png) no-repeat  center bottom;height:140px;}

Chữ ký của nhjngi*Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách *

Copy và gửi đến nick yahoo bạn bè!Theme - Game CF . Zombie

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Thế Giới Code - IT :: Themes 360Plus-
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
Copyright ©2011 - 2012
Design by by No1.Seven
Bản quyền by No1.Seven
Yahoo: No1.Seven.
RSS RSS 2.0 XML MAP
Powered by phpBB Version 2.0 Lisenced
Copyright ©2011 - 2012
Chat ( 1 người )
Create a forum on Forumotion | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog