Đi vòng vòng thì lụm đc pà kon show hàng nhé Ai bik rồi thì đừng chém
Shield (Dragon Knight) / Talisman (Summoner)
Tạm dịch là : Khiên ( Hiệp Sĩ ) và Bùa phù hộ ( Triệu hồi Sư )


One-Handed Sword (Dragoon) / two-handed sword (destroyer)
Kiếm Một Tay ( Hiệp Sĩ ) và Kiếm Lớn ( Chiến Tướng )


Bow (Windrunner) và Crossbow ( Howitzer )
Cung ( Trinh Sát ) và Nỏ ( Biệt kích )


Claw ( Masderaque ) / Katar ( Shadow )
Vuốt ( Siêu sao ) và Đoản kiếm ( Sát thủ )


Spear ( Arcanist ) / Staff ( Priest )
Thương ( Đại pháp sư ( quên tên job 4 r` ) / Trượng ( Tu Sĩ )


Summoner ( Triệu Hồi Sư ) chưa bik loại tên vũ khí

Fighter ( Quyền )

Anh em xem xong cho ý kiến
Nguồn : Gamevn.com