LoveStory
Diễn Đàn Long Hải
 :: 

Thế Giới Code - IT

 :: 

Themes 360Plus
Theme Ngân hàXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sun Jul 10, 2011 11:18 am
[Avatar]
[Thành Viên] - nhjngi
Thành Viên Vàng
Thành Viên Vàng
Thú Nuôi : Mamingdog
Tổng số bài gửi : 84
Coupoin : 3308
Thanks : 1
Join date : 08/07/2011
Đến từ : HCM
Thú Nuôi : Mamingdog
Tổng số bài gửi : 84
Coupoin : 3308
Thanks : 1
Join date : 08/07/2011
Đến từ : HCM

Bài gửiTheme Ngân hà
Xem lý lịch thành viên


Nguồn : http://Diendan.Clublh.Us.To/t92-topic

Tiêu Đề : Theme Ngân hà

Long Hải - Kết Nối Cộng Đồng Game Thủ

--------------------------------------------------


Code:
.mod-alist .mod-alist-tagsbar .tag_content {
 clear:both;float:right;}

 .yui-menu-shadow-visible {display:none;}


 a:hover{color:#444;text-decoration:none;}

 #friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li .avatar {
 background:none repeat scroll 0 0 #DDDDDD;border:1px solid #CCCCCC;height:90px;padding:5px 0 0 8px;width:90px;}


 #friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li .avatar img{width:76px;height:76px;float:left;padding:5px 0 0 3.5px;}

 #friendlist_module .bd a{color:#444;font-weight:normal;font-size:90%;text-shadow:0 0 5px #888888!important;}

 #friendlist_module img {width:80px;height:80px;}

 #comment_new li{background:transparent url(http://img37.imageshack.us/img37/7920/chiplovebizcmd.png) no-repeat top left;}


 .rte_editor, .rte_src_editor {
 border:1px solid #999999;height:100%;width:623px;}

 #bd .rte_toolbar {
 background:none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;border-bottom-style:none;border-left-style:none;height:30px;}

 .cmt-mod-alist .add-comment .buttons input {
 background:none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;border:1px solid #DDDDDD;color:#000000;font-weight:bold;height:26px;text-align:center;text-transform:uppercase;width:58px !important;}

 #comment-list .hd h3 {
 float:right;font-size:17px;font-weight:normal;text-transform:uppercase;}

 #comment-list .hd .comments-toggle a {
 background:transparent url(http://img341.imageshack.us/img341/1029/71152144.png) repeat top left;border:1px solid #DDDDDD;padding:20px 5px 5px;}

 #comment-list {
 background:transparent url(http://img341.imageshack.us/img341/1029/71152144.png) repeat top left;border:1px solid #DDDDDD;padding:0 10px;}

 #comment-list ol li .comment {
 background:transparent url(http://img37.imageshack.us/img37/5559/chiplovebizcm1a.png) no-repeat left top !important;padding:7px 0 5px 25px !important;border-right:1px solid #868CCF;}

 #statistic li{background:transparent url(http://img192.imageshack.us/img192/760/thongkek.png) no-repeat top left;}


 #folder li{background:transparent url(http://img37.imageshack.us/img37/2279/chiplovebizfolderp.png) no-repeat top left;}

 #article_new li{background:transparent url(http://img37.imageshack.us/img37/7299/chiplovebizbaivietmoix.png) no-repeat top left;}


 .mod_all .rc_bd .bd ul li{list-style-type:none;margin-left:0;padding:0 0.5em 0 1.5em;} .yuimenubarnav .yuimenubaritemlabel-hassubmenu {
 background:transparent;}

 .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul li {
 border-top:1px solid #E5D1A8;clear:both;list-style-type:none;padding:1em 0;}

 ul.moodicons li.mood-1 span, .moodicon em.mood-1 span{background:url(http://img37.imageshack.us/img37/5954/chiplovebiziconh.png);}
 ul.moodicons li.mood-2 span, .moodicon em.mood-2 span{background:url(http://img37.imageshack.us/img37/5954/chiplovebiziconh.png);}
 ul.moodicons li.mood-3 span, .moodicon em.mood-3 span{background:url(http://img37.imageshack.us/img37/5954/chiplovebiziconh.png);}
 ul.moodicons li.mood-4 span, .moodicon em.mood-4 span{background:url(http://img37.imageshack.us/img37/5954/chiplovebiziconh.png);}
 ul.moodicons li.mood-5 span, .moodicon em.mood-5 span{background:url(http://img37.imageshack.us/img37/5954/chiplovebiziconh.png);}
 ul.moodicons li.mood-6 span, .moodicon em.mood-6 span{background:url(http://img37.imageshack.us/img37/5954/chiplovebiziconh.png);}
 ul.moodicons li.mood-7 span, .moodicon em.mood-7 span{background:url(http://img37.imageshack.us/img37/5954/chiplovebiziconh.png);}
 ul.moodicons li.mood-8 span, .moodicon em.mood-8 span{background:url(http://img37.imageshack.us/img37/5954/chiplovebiziconh.png);}
 ul.moodicons li.mood-9 span, .moodicon em.mood-9 span{background:url(http://img37.imageshack.us/img37/5954/chiplovebiziconh.png);}
 ul.moodicons li.mood-10 span, .moodicon em.mood-10 span{background:url(http://img37.imageshack.us/img37/5954/chiplovebiziconh.png);}
 ul.moodicons li.mood-11 span, .moodicon em.mood-11 span{background:url(http://img37.imageshack.us/img37/5954/chiplovebiziconh.png);}
 ul.moodicons li.mood-12 span, .moodicon em.mood-12 span{background:url(http://img37.imageshack.us/img37/5954/chiplovebiziconh.png);}

 #search_module .bd input {
 border:1px solid #DDDDDD;width:95%;}


 #profile_highlight #profile_nav{
 background:transparent;}

 #profile_highlight #profile_nav .yui3-menu-content ul li{
 display:none;}


 #profile_highlight .backhome {background:url(http://img515.imageshack.us/img515/9863/chiplovebizhomee.png) no-repeat center;height:35px;}
 #profile_highlight .backhome a {display:block;padding:30px 0 0 0;font-size:0px;}
 #profile_highlight .backhome:hover {background:url(http://img515.imageshack.us/img515/9863/chiplovebizhomee.png) no-repeat center;height:35px;}
 #profile_highlight img{height:0;}


 #profile_highlight .profile_photos{background:url(http://img515.imageshack.us/img515/6762/chiplovebizavatarr.png) no-repeat center;height:280px;}

 .mod-alist .mod-alist-titlebar h2, .mod-alist .mod-alist-titlebar h3 {
 font-size:17px;font-weight:normal;}

 #bd h2 {
 color:#444;font-size:123.1%;font-weight:normal;text-transform:uppercase;}

 #article_list_module .mod-alist {
 background:transparent;padding:px;border-style:none;}
 #article_list_module .mod-alist-searchbox.titlebar .bd form input {
 background:none repeat scroll 0 0 #FFF7AF;border:1px solid #CCCCCC;width:220px;}

 .more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .content {padding:0px 5px 0px 200px;text-align:justify;height:100px;}

 .mod-alist-summary-bd .thumbnail img {
 height:115px;width:175px;}


 .more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail{float:left;padding:5px;background:#dddddd;width:175px;height:115px;border:1px solid #cccccc;}

 .yuimenuitemlabel, .yuimenuitemlabel:visited {color:#bababa;font-size:100%;}

 .first-of-type li:hover {background:transparent;}

 .first-of-type a:hover, .yuimenuitemlabel {color:#bababa;font-size:100%;text-decoration:none;}

 .yuimenubar .bd ul {border-style:none;}

 .blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent url(http://img835.imageshack.us/img835/7344/subm.png) no-repeat top left;border:0px solid #000;width:169px;padding:25px 0px 0px 0px;}


 html {background:#000;}

 .ysm_line {font-size:0;}

 #ft {display:none;}

 #tail {background:transparent url(http://img515.imageshack.us/img515/3631/chiplovebiztail2e.png) no-repeat top center;height:101px;}

 #doc2 {background:transparent url(http://img515.imageshack.us/img515/4384/chiplovebizygmal.png) no-repeat top center;}

 .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .col-150 .rc_hd, .col-150 .rc_hd div, .col-150 .rc_bd, .col-150 .rc_bc, .col-150 .rc_ft, .col-150 .rc_ft div, .col-150 .rc_bd .rc_bc .bd{background:transparent;border-style:none;}

 .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .col-600 .rc_hd, .col-600 .rc_hd div, .col-600 .rc_bd, .col-600 .rc_bc, .col-600 .rc_ft, .col-600 .rc_ft div, .col-600 .rc_bd .rc_bc .bd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .ft{background:transparent;border-style:none;} .col-150 {width:270px !important;}#bd .col-600 {width:650px !important;margin-left:15px;}#single_post #yui-main {float:left;}.yui-t1 #yui-main .yui-b {float:left;margin-left:340px !important;}#single_post .col-150 {float:right;}

 #head {background:transparent url(http://img515.imageshack.us/img515/3114/chiplovebizhead2s.png) no-repeat top center;height:34px;}

 #bd {background:transparent url(http://img515.imageshack.us/img515/7708/chiplovebizbd2v.png) repeat-y top center;}


 #blast, #blog_title {display:none;}

 .yuimenubarnav .yuimenubaritem-selected .yuimenubaritemlabel {background:transparent;border-style:none;}

 .yuimenubarnav .yuimenubaritem {
 background:transparent;border-style:none;}

 .yuimenubaritemlabel a, .yuimenubaritemlabel a:visited {
 color:#FFFFFF;font-size:93%;font-weight:normal;text-decoration:none;text-transform:uppercase;}

 .yuimenubar {padding:37px 0 0 5px;border-bottom:none;}

 .yuimenubaritemlabel {
 background:transparent url(http://img405.imageshack.us/img405/1879/trangchinh.png) no-repeat top left;border-color:#6A6A6A;border-style:solid;border-width:0 0;color:#fff;cursor:default;height:24px;padding:13px 12px;text-decoration:none;}

 .yuimenubar .hd {background:transparent;}

 #ygma {background:transparent url(http://img515.imageshack.us/img515/6548/chiplovebizlogoe.png) no-repeat top left;height:154px;}

 #blogsearch, #ygmalogo img, #ygmatop {display:none;}

 #ygmabot, .ygmabg {background:transparent;padding:30px 0 45px 0;}

 body.blog_my,
 body.blog_my_index,
 body.profile_view,
 body.comment_listing,
 body.trackback_listing,
 body.blog_archives_folder,
 body.blog_archives_date,
 body.blog_archives_all,
 body.post_rte,
 body.post_doodle,
 body.guestbook,
 body.comment_list,
 body.subscribe_list,
 body.post_gb,
 body.gallery,
 body.photo_big,
 body.slideshow,
 body.photo_upload_pc,
 body.photo_upload_gallery {background:transparent url(http://img515.imageshack.us/img515/8200/chiplovebizbgg.jpg) no-repeat top right fixed;}

 .ysearch #ygmasrchfrm {display:none;}

Chữ ký của nhjngi*Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách *

Copy và gửi đến nick yahoo bạn bè!Theme Ngân hà

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Thế Giới Code - IT :: Themes 360Plus-
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
Copyright ©2011 - 2012
Design by by No1.Seven
Bản quyền by No1.Seven
Yahoo: No1.Seven.
RSS RSS 2.0 XML MAP
Powered by phpBB Version 2.0 Lisenced
Copyright ©2011 - 2012
Chat ( 1 người )
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblog