LoveStory
Diễn Đàn Long Hải
 :: 

Thế Giới Code - IT

 :: 

Themes 360Plus
Theme anh còn nhớ???Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sun Jul 10, 2011 11:20 am
[Avatar]
[Thành Viên] - nhjngi
Thành Viên Vàng
Thành Viên Vàng
Thú Nuôi : Mamingdog
Tổng số bài gửi : 84
Coupoin : 3308
Thanks : 1
Join date : 08/07/2011
Đến từ : HCM
Thú Nuôi : Mamingdog
Tổng số bài gửi : 84
Coupoin : 3308
Thanks : 1
Join date : 08/07/2011
Đến từ : HCM

Bài gửiTheme anh còn nhớ???
Xem lý lịch thành viên


Nguồn : http://Diendan.Clublh.Us.To/t93-topic

Tiêu Đề : Theme anh còn nhớ???

Long Hải - Kết Nối Cộng Đồng Game Thủ

--------------------------------------------------Code:

NỀN TRANG CHÍNH{}
 .col-150 .rc_bd  .rc_bc .bd {background:transparent;}
 .col-600 .rc_bd  .rc_bc .bd {background:transparent;}
 .row-920 .rc_bd  .rc_bc .bd {background:transparent;}
 .col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd  .rc_bc  .hd .titlebar{background:transparent;}
 .col-600 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd  .rc_bc  .hd .titlebar{background:transparent;}
 .row-920 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd  .rc_bc  .hd .titlebar{background:transparent;}
 .col-150 a , .col-600 a , .row-760 a, .row-920 a {text-decoration:none;}
 .rc_hd,
 .rc_hd div,
 .rc_bd,
 .rc_bd .rc_bc,
 .rc_ft,
 .rc_ft div
 {background:transparent;border-style:none;}
 #blast .rc_hd, #blast .rc_hd div, #blast .rc_bd, #blast .rc_bc, #blast    .rc_ft, #blast .rc_ft div, #blast .rc_bc .bd, #blast .tail    {background:transparent;border-style:none;height:100%;}
 body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing,    body.trackback_listing, body.blog_archives_folder,  body.blog_archives_date,  body.blog_archives_all, body.post_rte,  body.post_doodle, body.guestbook,  body.comment_list,  body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view,  body.gallery,
 body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc,    body.photo_upload_gallery{text-align:center;background:url(http://a.imageshack.us/img844/8782/top2l.jpg)    center 0px no-repeat;}
 #head {background:transparent;height:802px;}
 html{background:#ffffff url(http://a.imageshack.us/img837/5250/giua.jpg) top  center fixed;}
 #ft{background:transparent;font-size:0px;}
 #ft{background:transparent url(http://a.imageshack.us/img833/8529/bot.jpg)  no-repeat center;height:768px;}
 
 NỀN TOÀN BỌ MODULE PHỤ {}
 .col-150 .rc_hd {background:transparent  url(http://a.imageshack.us/img444/884/topmoduleu.jpg)  no-repeat center  bottom;height:57px;}
 .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar  .hd{background:transparent;}.col-150  .rc_bd{background:transparent  url(http://a.imageshack.us/img299/7199/giuamodule.jpg)  repeat-y top  center;}
 .col-150 .rc_ft{background:transparent  url(http://a.imageshack.us/img808/6357/botmodule.jpg)  no-repeat center  top;height:136px;}
 #blog_title{display:none;}
 #blast .rc_bc .bd  {font-weight:bold;font-style:italic;font-size:100%;text-decoration:blink;}
 #profile_highlight .nickname a  {font-size:80%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;}
 .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .mod-alist-manage ul li, .mod-alist  .rc_bd  .bd .more-posts .folder-icons .icon ul li {background:none;}
 .cmt-mod-alist #comments-listing.expanded .bd {width:580px;}
 TRONG SUỐT NÓC NHÀ{}
 #ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm,  #ygmasrchfrm  fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem,    .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch  .hd u,  #blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;}
 .yuimenubar{border-style:none;}
 #ygmasrchfrm input, #blogsearch input{background:transparent;}
 #ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}
 .yuimenubar .bd ul.first-of-type #yui-gen0{background:transparent;}
 .yuimenubar{padding:0 235px;width:480px;background:transparent;}
 .yuimenubarnav .yuimenubaritem{border:none;}
 #blogsearch {display:none;}
 #ysm_bottom {display:none;}
 #ygma{background:transparent;height:37px;}
 .yuimenubarnav .yuimenubaritem {border-right:none;border-color:#f105bc;}
 .yuimenubaritemlabel {border:none;}
 .first-of-type a, #ygmatop a, .ygmabg, #ygmasrchbtn{color:#FFFFFF;}
 .first-of-type li:hover{background:transparent;}
 .blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd  {background:transparent;}
 .first-of-type a:hover{color:#020467;text-decoration:none;}
 .menu .bd, .yuimenu ul{border-style:dashed;border-color:#FFFFFF;}
 .yuimenubar {padding:0 235px;width:482px;}
 #ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}
 .yuimenubaritemlabel-selected a{color:#7e00ff!important;}
 .rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft  div{background:transparent;border-style:none;}
 .blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd    {background:transparent    url(http://cA4.upanh.com/10.777.14916202.FXN0/trongsuot.png);color:#ff0054;}
 #blogsearch span.btn .ygmasrchbtn {display:none;}
 .ygmasrchquery {display:none;}
 #ygma{background:url() no-repeat top center;height:110px;}
 XOA QUANG CAO  {}
 #ysm_bottom{display:none;}
 .ysm_line{display:none;}
 BO DAU GACH CHAN LINK {}
 a {text-decoration:none;}
 TRONG SUOT TRANG CHINH{}
 .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar, .col-150
 .rc_bd .rc_bc .bd,
 .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd  .titlebar, .col-600
 .rc_bd .rc_bc .bd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .ft,
 .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar,
 .row-760 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-760 .rc_bd .rc_bc .ft,
 .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd  .titlebar,
 .row-920 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .ft,
 .cmt-mod-alist .comments-listing .hd,
 #comment_container li,
 #bd .rte_toolbar, .mod-trackback
 #trackback-listing, .mod-trackback ul,
 #blog_title .rc_bd .rc_bc .bd,
 #blast .rc_bc .bd,
 #blast .tail, .pagination,
 #article_list_module .mod-alist-searchbox input.ipt,
 #search_module input.textfield
 {background:transparent;}
 .rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div,
 .captchaContentBox{background:transparent;border-style:none;}
 .cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback  .bd{background:transparent !important;}
 TRONG SUOT TRANG PHU {}
 
 Trang profile
 
 #profile_info .bd,
 #profile_info th{background:transparent !important;}
 Trang Album {}
 #gallery_list .rc_bc .bd,
 #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar,
 #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .bd,
 #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .hd,
 #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar button,
 #gallery_list .rc_bc .hd .titlebar .hd select {background:transparent;}
 
 Trang Xem Hình Trong Album {}
 #photo_enlarge .rc_bc .bd,
 #photo_enlarge .ft,
 #blog_compose .rc_bd .rc_bc .bd .actionbar .bd button,
 #photo_enlarge
 #photo_comment_list,
 #photo_enlarge
 #photo_comment_list .bd,
 #photo_enlarge .rte_fieldset,
 #photo_enlarge .photo-comment
 {background:transparent;}
 TRANG BAN BE {}
 #friend-list .mod-tag-friend-list,
 #friend-list .mod-tag-friend-list .ft,
 #friend-list .mod-tag-friend-list .bd{background:transparent !important;}
 ICON MODULE {}
 .more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd  .thumbnail{float:left;padding:0 10px 10px 10px;}
 .mod_all .rc_bd .bd ul li{list-style-type:none;margin-left:0;padding:0 0.5em  0 1.5em;}
 #article_new li, #comment_new h3, #comment_new li, #folder li,  #statistic li,  .mod_all .rc_bd .bd ul.folder li, #profile_card .bd dl    dt{background:transparent    url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif?t=1276355665)    no-repeat top left;}
 .mod_all .cmt-mod-alist .alist-comment ul li{padding:10px 10px 10px;}
 .mod_all .cmt-mod-alist .alist-comment ul li, .cmt-mod-alist  .alist-comment  .responding, .cmt-mod-alist .add-comment, #bd    .rte_toolbar{border-color:#ff93b5;border-style:dashed;border-width:2px;}
 HIEU UNG HOVER LINK{}
 a:hover{background:transparent    url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)    top center;font-weight:bold;text-shadow:5px 2px 5px  #7D2E0D;border:1px dashed  #cbfe00;}
 BO DAU GACH CHAN LINK {}
 a {text-decoration:none;}
 ENTRY {}
 
 CANH CHINH PHAN HIEN THI NOI DUNG ENTRY {}
 .mod-alist-summary, .mod-alist-brief, .mod-alist-full  {float:left;padding:5px 0px 10px 0px;}
 TUY HINH DO RONG ENTRY{}
 .mod-alist-summary, .mod-alist-brief, .mod-alist-full {
 width:620px;}
 #friend-list {width:620px;}
 NEN ENTRY{}
 #article_list_module .rc_hd {background:transparent  url(http://a.imageshack.us/img190/1699/topentryj.png)  no-repeat scroll  center top;height:195px;}
 #article_list_module .rc_bd {background:transparent  url(http://a.imageshack.us/img341/7959/giuaentry.jpg)  repeat scroll  center;}
 .pagination {background:transparent;}
 #article_list_module .rc_ft {background:transparent  url(http://a.imageshack.us/img155/2346/botmodule.png)  no-repeat scroll  center top;height:129px;}
 NGAN DONG BAI VIET {}
 .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .mod-alist-manage ul li,    .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .folder-icons .icon ul li    {background:none;}
 .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul li{background:transparent  url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)    no-repeat bottom center;border-style:none;}
 TUY CHINH MODULE PROFILE {}
 THAY NUT HOME {}
 #profile_highlight .backhome {
 background:transparent    url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)    no-repeat scroll center center;display:block;height:31px;}
 #profile_highlight .backhome a{display:block;height:50px;font-size:0px;}
 ICON THAO TAC {}
 #profile_highlight #profile_nav ul li    .yui3-menu-label{padding:1.6em 0.5em 1.5em 2em;background:transparent    url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif?t=1276355665)    no-repeat left center;}
 TRONG SUOT THAO TAC{}
 #profile_highlight .yui3-menu-corner, #profile_highlight    .yui3-menu-corner div, #profile_highlight .yui3-menu-corner-bl,    #profile_highlight .yui3-menu-corner .yui3-menu-corner-tr,  #profile_highlight  .yui3-menu-corner-br, #profile_highlight  #profilemorelinks    .yui3-menu-content{background:transparent;border-style:none;}
 HIEU UNG VIEN COMMENT{}
 
 .mod_all .cmt-mod-alist .alist-comment ul li{border-top:2px dashed    #0FD4E2;border-right:1px dashed #0FD4E2;border-left:2px dashed    #0FD4E2;border-bottom-style:dashed;border-bottom-color:#0FD4E2;border-bottom-width:2px;}
 TRONG SUOT CM{}
 .cmt-mod-alist .comments-listing .bd,
 #comment_container li,
 #bd .rte_toolbar
 {background:transparent !important;}
 .cmt-mod-alist .comments-listing .hd, #comment_container li, #bd    .rte_toolbar, .mod-trackback #trackback-listing, .mod-trackback ul    {background:transparent;border-style:none;}
 NGAN CACH COMMENT{}
 .cmt-mod-alist .alist-comment .responding{border-top:2px  dashed #0FD4E2;}
 .cmt-mod-alist .add-comment{border-top:1px dashed #0FD4E2;}
 THAY VIEN PHAN SOAN THAO{}
 .rte_editor, .rte_src_editor{border-top:2px dashed    #0FD4E2;border-right:2px dashed #0FD4E2;border-left:2px dashed    #0FD4E2;border-bottom-style:dashed;border-bottom-color:#6a2801;border-bottom-width:2px;}
 HIEU UNG NICK COMMENT{}
 .cmt-mod-alist .alist-comment h4 a{background:transparent    url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)    top center;}
 TRONG SUOT PHAN PROFILE{}
 
 #profile_highlight #profile_nav{background:none;}
 #profile_highlight .yui3-menuitem-active, #profile_highlight    .yui3-menu-label-active, #profile_highlight    .yui3-menu-label-menuvisible{background:none;}
 
 THU GON PHAN COMMENT MOI{}
 #comment_new .bd ul li cite {display:none;}
 XOA BO TIEU DE MODULE TU TAO{}
 #user_mod_10001 h2{display:none;}
 #user_mod_10002 h2{display:none;}
 #user_mod_10003 h2{display:none;}
 #user_mod_10004 h2{display:none;}
 #user_mod_10005 h2{display:none;}
 #user_mod_10006 h2{display:none;}
 #user_mod_10007 h2{display:none;}
 #user_mod_10008 h2{display:none;}
 #user_mod_10009 h2{display:none;}
 #user_mod_10010 h2{display:none;}
 XOA MODULE TEN BLOG {}
 #blog_title{height:0px;}
 #blog_title .bd h2{text-align:left;font-size:0px;color:transparent;}
 #blog_title .rc_bc .bd{text-align:center;font-size:0px;color:transparent;}
 TUY CHINH PHAN PHU{}
 
 .mod-alist-summary-bd .thumbnail img {width:140px;height:140px;border:1px  solid #b50101;}
 .more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail    {float:left;width:141px;background:transparent  url(http://a.imageshack.us/img7/1574/khoc.jpg)  no-repeat  center!important;height:142px;padding:4px;border:solid    #0DE7EF;border-width:3px 3px 3px 3px;}
 .more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .content    {float:right;width:415px;height:54px;text-align:justify;border:1px  dashed  black;padding:8px;}
 .more-posts .mod-alist .mod-alist-tagsbar .trackbacks-comment  {float:right;padding:10px 0px 0px 0px;color:black;}
 .mod_all .rc_bd .bd ul.users li {width:110px;border:1px dashed    #0DE7EF;}.mod_all .rc_bd .bd ul.users li .avatar img    {width:106px;padding:2px;border-bottom:1px dashed #0DE7EF;}
 .mod_all .rc_bd .bd ul.users li .alias {}

Chữ ký của nhjngi*Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách *

Copy và gửi đến nick yahoo bạn bè!Theme anh còn nhớ???

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Thế Giới Code - IT :: Themes 360Plus-
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
Copyright ©2011 - 2012
Design by by No1.Seven
Bản quyền by No1.Seven
Yahoo: No1.Seven.
RSS RSS 2.0 XML MAP
Powered by phpBB Version 2.0 Lisenced
Copyright ©2011 - 2012
Chat ( 1 người )
Create a forum on Forumotion | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblog.com