LoveStory
Diễn Đàn Long Hải
 :: 

Thế Giới Code - IT

 :: 

Themes 360Plus
Theme Chó Xù KuteXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sun Jul 10, 2011 11:23 am
[Avatar]
[Thành Viên] - nhjngi
Thành Viên Vàng
Thành Viên Vàng
Thú Nuôi : Mamingdog
Tổng số bài gửi : 84
Coupoin : 3308
Thanks : 1
Join date : 08/07/2011
Đến từ : HCM
Thú Nuôi : Mamingdog
Tổng số bài gửi : 84
Coupoin : 3308
Thanks : 1
Join date : 08/07/2011
Đến từ : HCM

Bài gửiTheme Chó Xù Kute
Xem lý lịch thành viên


Nguồn : http://Diendan.Clublh.Us.To/t94-topic

Tiêu Đề : Theme Chó Xù Kute

Long Hải - Kết Nối Cộng Đồng Game Thủ

--------------------------------------------------

[You must be registered and logged in to see this link.]


Code:
Blast {}
 #blast .rc_hd, #blast .rc_hd div, #blast .rc_bd, #blast .rc_bc, #blast  .rc_ft, #blast .rc_ft div, #blast .rc_bc .bd, #blast  .tail{background:transparent;border-style:none;}
 #blast .rc_bc .bd
 {
 font-weight:bold;color:#fff;}
 .yuimenubar .hd  b{background:url(http://ca7.upanh.com/16.961.21305636.9J10/nocnha.png)  no-repeat center;height:30px;width:485px;}
 
 
 
 n nút tr li câu blast {}
 #blast div.leavemsg, #blast div.editbtn {font-size:0;}
 a.button strong strong strong {font-size:0;padding:0;}
 
 
 body{}
 body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing,  body.trackback_listing, body.blog_archives_folder,  body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte,  body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list,  body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery,
 body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc,  body.photo_upload_gallery{text-align:center;background:url(http://ca8.upanh.com/16.525.20858473.eDm0/topvid.jpg)  center 0px no-repeat;}
 #head {background:transparent;height:450px;}
 html{background:#ffffff url(http://ca7.upanh.com/16.527.20861004.9Hg0/body.jpg) top center fixed;}
 #ft{background:transparent;font-size:0px;}
 #ft{background:transparent url(http://ca9.upanh.com/16.525.20858398.ai00/botton.jpg) no-repeat center;height:582px;}
 
 
 
 
 #ygmabot, #ygmatop, #ygmasrchquery, #ygmabot .blogsrch .ipt,  .blog_dummyselect .hd span, .blog_dummyselect .hd, .yuimenubar .hd u,  .yuimenubar .hd b, .yuimenubar .hd i, .yuimenubarnav  .yuimenubaritem{background:transparent !important;}
 .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{border-style:none;}
 .yuimenubar .hd u,
 .yuimenubar .hd b,
 .yuimenubar .hd i{background:transparent !important;}
 .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{background:transparent !important;}
 .yuimenubarnav .yuimenubaritem {border-right:none;border-color:#072B02;}
 .yuimenubaritemlabel {border:none;}
 .first-of-type a, #ygmatop a, .ygmabg, #ygmasrchbtn{color:#cc33ff;}
 .first-of-type li:hover{background:transparent;}
 .blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent url;}
 .first-of-type a:hover{color:#cc33ff;text-decoration:none;}
 .menu .bd, .yuimenu ul{border-style:dashed;border-color:#cc33ff;}
 .yuimenubar {padding:7px 20px 0px 0px;}
 #ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}
 .yuimenubaritemlabel-selected a{color:#FF0202!important;}
 .rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div{background:transparent;border-style:none;}
 #ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm  fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem,  .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch  .hd u, #blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;}
 .yuimenubar{border-style:none;}
 #ygmasrchfrm input, #blogsearch input{background:transparent;}
 #blogsearch span.btn .ygmasrchbtn {
 display:none;}
 .ygmasrchquery {
 display:none;}
 #ygma{background:transparent url(http://ca7.upanh.com/16.961.21305636.9J10/nocnha.png) no-repeat left;height:43px;}
 
 
 
 trong suot
 #footer{background:transparent;}
 .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd  .titlebar, .col-150 .rc_hd, .col-150 .rc_hd div, .col-150 .rc_bd,  .col-150 .rc_bc, .col-150 .rc_ft, .col-150 .rc_ft div, .col-150 .rc_bd  .rc_bc .bd{background:transparent;border-style:none;}
 .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd  .titlebar, .col-600 .rc_hd, .col-600 .rc_hd div, .col-600 .rc_bd,  .col-600 .rc_bc, .col-600 .rc_ft, .col-600 .rc_ft div, .col-600 .rc_bd  .rc_bc .bd, .col-600 .rc_bd .rc_bc  .ft{background:transparent;border-style:none;}
 .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd  .titlebar, .row-760 .rc_hd, .row-760 .rc_hd div, .row-760 .rc_bd,  .row-760 .rc_bc, .row-760 .rc_ft, .row-760 .rc_ft div, .row-760 .rc_bd  .rc_bc .bd, .row-760 .rc_bd .rc_bc  .ft{background:transparent;border-style:none;}
 .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd  .titlebar, .row-920 .rc_hd, .row-920 .rc_hd div, .row-920 .rc_bd,  .row-920 .rc_bc, .row-920 .rc_ft, .row-920 .rc_ft div, .row-920 .rc_bd  .rc_bc .bd, .row-920 .rc_bd .rc_bc  .ft{background:transparent;border-style:none;}
 .cmt-mod-alist .comments-listing .hd, #comment_container li, #bd  .rte_toolbar, .mod-trackback #trackback-listing, .mod-trackback ul  {background:transparent;border-style:none;}
 .cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd{background:transparent !important;}
 .pagination{background:transparent;}
 .rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div{background:transparent;border-style:none;}
 #profile_info .bd, #profile_info th{background:transparent !important;}
 
 #photo_enlarge .rc_bc .bd, #photo_enlarge .ft, #blog_compose .rc_bd  .rc_bc .bd .actionbar .bd button, #photo_enlarge #photo_comment_list,  #photo_enlarge #photo_comment_list .bd, #photo_enlarge .rte_fieldset,  #photo_enlarge .photo-comment
 {background:transparent;}
 #friend-list .mod-tag-friend-list, #friend-list .mod-tag-friend-list  .ft, #friend-list .mod-tag-friend-list .bd{background:transparent  !important;}
 .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul  li{border-style:none;background:transparent  url(http://ca6.upanh.com/16.961.21305635.dUA0/ngandong.jpg) no-repeat  bottom center;}
 .mod-alist-summary, .mod-alist-brief, .mod-alist-full {width:620px;}
 #article_new h2{display:none;}
 #friendlist_module h2{display:none;}
 #statistic h2{display:none;}
 #comment_new h2{display:none;}
 #folder h2{display:none;}
 #bd .col-150 .mod_all .hd .titlebar h2,
 #bd .col-600 .mod_all .hd .titlebar h2,
 #bd .col-760 .mod_all .hd .titlebar h2,
 #bd .row-920 .mod_all .hd .titlebar h2 {font-size:0;}
 
 
 ICON{}
 #article_new li{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat top left;}
 #comment_new li{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat top left;}
 #folder li{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat top left;}
 #statistic li{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat top left;}
 .mod_all .rc_bd .bd ul li{list-style-type:none;margin-left:0;padding:0 0.5em 0 1.5em;}
 
 
 
 #profile_highlight .nickname a{
 background:transparent;font-weight:normal;font-size:13px;color:#54FE04;}
 #profile_highlight #profile_nav{background:transparent;}
 #profile_highlight .yui3-menu-corner, #profile_highlight  .yui3-menu-corner div, #profile_highlight .yui3-menu-corner-bl,  #profile_highlight .yui3-menu-corner .yui3-menu-corner-tr,  #profile_highlight .yui3-menu-corner-br, #profile_highlight  #profilemorelinks  .yui3-menu-content{background:transparent;border-style:none;}
 #profile_highlight #addtofriends_ctn {background:transparent  url(http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/67.gif) no-repeat left  top;text-align:center;height:22px;}
 #profile_highlight #profile_nav ul li .yui3-menu-label{padding:1.6em  0.5em 1.5em 2em;background:transparent  url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)  no-repeat left center;}
 #profile_highlight #profile_nav .yui3-menu ul.first-of-type{padding:10px 0 0 0;}
 #profile_highlight #profilemorelinks  .yui3-menu-content{background:transparent  url(http://www.fileden.com/files/2009/12/16/2690799/themedog/mid.jpg)  top center;}
 .yui3-menuitem-content{padding:0 0.5em 0 1.5em;background:transparent  url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)  no-repeat left top;}
 #profile_highlight .yui3-menuitem-active, #profile_highlight  .yui3-menu-label-active, #profile_highlight  .yui3-menu-label-menuvisible{background:transparent  url(http://files.myopera.com/c4-classical/aaa/ul-hover.png) top center;}
 
 NUT hOME{}
 #profile_highlight .backhome {
 background:transparent url(
 http://ca7.upanh.com/16.961.21305628.pTK0/home.jpg) no-repeat scroll center center;display:block;height:25px;}
 #profile_highlight .backhome a{display:block;height:25px;font-size:0px;}
 #blog_title .rc_hd, #blog_title .rc_hd div, #blog_title .rc_bd,  #blog_title .rc_bd .rc_bc, #blog_title .rc_ft, #blog_title .rc_ft div,  #blog_title .rc_bd .rc_bc .bd, #blog_title .rc_bd .rc_bc .pic_container a  img{background:transparent !important;border-style:none;height:0px  !important;font-size:0px !important;}
 #comment_new .bd ul li cite {font-size:0;}
 .alist-comment .comment-ctnr .content{color:white;}
 .alist-comment .mod-alist-titlebar h2 a{color:green;}
 #footer{background:transparent;}
 
 
 Entry{}
 #article_list_module .rc_hd {background:transparent  url(http://ca8.upanh.com/16.525.20858697.m3H0/entry.jpg) no-repeat  center bottom;height:150px;}
 #article_list_module .rc_bd {background:transparent  url(http://ca6.upanh.com/16.525.20858699.hCw0/mid600.jpg) repeat scroll  right;}
 .pagination {background:transparent;}
 #article_list_module .rc_ft {background:transparent  url(http://ca8.upanh.com/16.525.20858693.rhO0/bot600.jpg) no-repeat  scroll right top;height:12px;}
 
 
 #article_new  .rc_hd {background:transparent url(  http://ca9.upanh.com/16.961.21305634.j0/newentry.jpg) no-repeat center  bottom;height:28px;}
 #friendlist_module  .rc_hd {background:transparent url(  http://ca9.upanh.com/16.961.21305626.dfR0/friend.jpg) no-repeat center  bottom;height:28px;}
 #statistic .rc_hd {background:transparent url(  http://ca9.upanh.com/16.961.21305638.jgF0/thongke.jpg) no-repeat center  bottom;height:28px;}
 #comment_new  .rc_hd {background:transparent  url(http://ca9.upanh.com/16.961.21305622.mfZ0/comment.jpg) no-repeat  center bottom;height:28px;}
 #folder .rc_hd {background:transparent  url(http://ca8.upanh.com/16.961.21305625.LBW0/folder.jpg) no-repeat  center bottom;height:28px;}
 #guestbook_entries .rc_hd{background:transparent url(  http://ca6.upanh.com/16.961.21305639.tCV0/tinnhan.jpg) no-repeat center  bottom;height:28px;}
 
 #calendar .rc_hd {background:transparent url(  http://ca8.upanh.com/16.961.21305621.7pX0/calendar.jpg) no-repeat center  bottom;height:28px;}
 #update .rc_hd {background:transparent url(  http://ca7.upanh.com/16.961.21305616.grS0/update.jpg) no-repeat center  bottom;height:28px;}
 
 
 .col-150 .rc_hd {background:transparent url(http://ca8.upanh.com/16.961.21305641.zCv0/top.jpg) no-repeat center;height:28px;}
 .col-150 .rc_bd {background:transparent url(http://ca9.upanh.com/16.961.21305630.Aco0/mid.jpg) repeat-y top center;}
 .col-150 .rc_ft {background:transparent url(http://ca6.upanh.com/16.961.21305619.Qom0/bot.jpg) no-repeat center top;height:8px;}
 
 
 .col-600 .rc_hd {background:transparent url(http://ca7.upanh.com/16.525.20858688.5eK0/top600.jpg) no-repeat center;height:77px;}
 .col-600 .rc_bd {background:transparent url(http://ca7.upanh.com/16.961.21305632.Dya0/mid600.jpg) repeat-y top;}
 .col-600 .rc_ft {background:transparent  url(http://ca7.upanh.com/16.961.21305620.AhF0/bot600.jpg) no-repeat  center top;height:12px;}
 
 
 
 
 
 
 
 
 #blog_quote{font-size:0px;font-weight:bold;color:#07EB07;background:transparent;}
 #blog_quote:hover {font-size:13px;font-weight:bold;font-style:normal;color:#FFFFFF;background:transparent;}
 #blog_img img {height:100px;}
 #blog_img img:hover {height:100%;}
 
 vien cac friend{}
 
 #friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{border-width:1px;border-style:dashed;border-color:#cc33FF;}
 
 HIEU UNG{}
 .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts
 
 li:hover{background:url(http://ca6.upanh.com/16.962.21306407.Ckq0/bg.jpg);border-width:1px;border-style:dashed;border-color:#cc33ff;}
 
 a:hover
 {text-decoration:none;color:#ff66cc;text-decoration:none;font-weight:bold;background-image:url(http://dl2.glitter-graphics.net/pub/738/738292m4raoodn1d.gif);text-shadow:0  0 2px #FF66cc!important;}
 
 
 Mau chu phan profile{}
 #profile_highlight .profileimgbtn a{color:#cc33ff;font-size:100%;}
 #profile_highlight .nickname a{color:#cc33ff;font-weight:bold;font-size:89%;text-decoration:blink;}
 #profile_highlight .profilebtn a{color:#cc33ff;font-size:100%;}
 
 #blog_title .rc_hd, #blog_title .rc_hd div, #blog_title .rc_bd,  #blog_title .rc_bd .rc_bc, #blog_title .rc_ft, #blog_title .rc_ft div,  #blog_title .rc_bd
 
 .rc_bc .bd, #blog_title .rc_bd .rc_bc .pic_container a  img{background:transparent !important;border-style:none;height:0px  !important;}
 
 #footer{background:transparent;}
 
 
 xóa qung cáo  dui blog {}
 .ysm_line{display:none;}
 #profile_highlight #profile_nav{background:none;}
 
 #profile_highlight .yui3-menuitem-active, #profile_highlight  .yui3-menu-label-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-menuvisible
 
 {background:none;}
 
 
 
 thay doi hinh dai dien bai viet tom tat{}
 
 
 .mod-alist-summary-bd .thumbnail img {width:130px;height:130px;border:1px solid #cc33ff;}
 .more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail  {float:left;width:132px;background:transparent  url(http://ca9.upanh.com/16.962.21306694.Seh0/avata.jpg)  center!important;height:132px;padding:4px;border:solid  #cc33ff;border-width:1px 1px 1px 1px;}
 .more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .content  {float:right;width:415px;height:54px;border:solid  #cc33ff;border-width:1px 1px 1px 1px;padding:8px;}
 .more-posts .mod-alist .mod-alist-tagsbar .trackbacks-comment {float:right;padding:10px 0px 0px 0px;color:#cc33FF;}
 
 Thay hinh nen thanh cong cu{}
 
 #bd .rte_toolbar {
 background:url(http://img192.imageshack.us/img192/4932/toolbar2r.png) repeat scroll left center transparent;height:53px;}
 #bd .rte_toolbar {
 text-align:center;}
 
 .col-600 .mod_all .rc_bd .rc_bc{width:600px;padding:0 0 0 10px;}
 
 icon tam trang{}
 
 ul.moodicons li.mood-1 span, .moodicon em.mood-1 span{background:url(http://img146.imageshack.us/img146/5854/cx1nho.gif);}
 ul.moodicons li.mood-2 span, .moodicon em.mood-2 span{background:url(http://img222.imageshack.us/img222/5561/cx2nho.gif);}
 ul.moodicons li.mood-3 span, .moodicon em.mood-3 span{background:url(http://img32.imageshack.us/img32/3738/cx3nho.gif);}
 ul.moodicons li.mood-4 span, .moodicon em.mood-4 span{background:url(http://img145.imageshack.us/img145/6083/cx4nho.gif);}
 ul.moodicons li.mood-5 span, .moodicon em.mood-5 span{background:url(http://img36.imageshack.us/img36/8744/cx5nho.gif);}
 ul.moodicons li.mood-6 span, .moodicon em.mood-6 span{background:url(http://img34.imageshack.us/img34/290/cx6nho.gif);}
 ul.moodicons li.mood-7 span, .moodicon em.mood-7 span{background:url(http://img14.imageshack.us/img14/7433/cx7nho.gif);}
 ul.moodicons li.mood-8 span, .moodicon em.mood-8 span{background:url(http://img151.imageshack.us/img151/1827/cx8nho.gif);}
 ul.moodicons li.mood-9 span, .moodicon em.mood-9 span{background:url(http://img31.imageshack.us/img31/8954/cx9nho.gif);}
 ul.moodicons li.mood-10 span, .moodicon em.mood-10 span{background:url(http://img190.imageshack.us/img190/2675/cx10nho.gif);}
 ul.moodicons li.mood-11 span, .moodicon em.mood-11 span{background:url(http://img268.imageshack.us/img268/623/cx11nho.gif);}
 ul.moodicons li.mood-12 span, .moodicon em.mood-12 span{background:url(http://img222.imageshack.us/img222/4241/cx12nho.gif);}
 ul.moodicons li.mood-1 span.big{background:url(http://img301.imageshack.us/img301/3662/cx1.gif);}
 ul.moodicons li.mood-2 span.big{background:url(http://img134.imageshack.us/img134/8003/cx2.gif);}
 ul.moodicons li.mood-3 span.big{background:url(http://img200.imageshack.us/img200/8750/cx3.gif);}
 ul.moodicons li.mood-4 span.big{background:url(http://img142.imageshack.us/img142/5460/cx4.gif);}
 ul.moodicons li.mood-5 span.big{background:url(http://img134.imageshack.us/img134/7161/cx5.gif);}
 ul.moodicons li.mood-6 span.big{background:url(http://img195.imageshack.us/img195/5383/cx6.gif);}
 ul.moodicons li.mood-7 span.big{background:url(http://img39.imageshack.us/img39/5727/cx7.gif);}
 ul.moodicons li.mood-8 span.big{background:url(http://img134.imageshack.us/img134/2911/cx8.gif);}
 ul.moodicons li.mood-9 span.big{background:url(http://img301.imageshack.us/img301/8517/cx9.gif);}
 ul.moodicons li.mood-10 span.big{background:url(http://img141.imageshack.us/img141/5397/cx10.gif);}
 ul.moodicons li.mood-11 span.big{background:url(http://img39.imageshack.us/img39/4121/cx11.gif);}
 ul.moodicons li.mood-12 span.big{background:url(http://img134.imageshack.us/img134/8945/cx12.gif);}

Chữ ký của nhjngi*Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách *

Copy và gửi đến nick yahoo bạn bè!Theme Chó Xù Kute

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Thế Giới Code - IT :: Themes 360Plus-
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
Copyright ©2011 - 2012
Design by by No1.Seven
Bản quyền by No1.Seven
Yahoo: No1.Seven.
RSS RSS 2.0 XML MAP
Powered by phpBB Version 2.0 Lisenced
Copyright ©2011 - 2012
Chat ( 1 người )
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblog