LoveStory
Diễn Đàn Long Hải
 :: 

Thế Giới Code - IT

 :: 

Themes 360Plus
Theme win7 trong suốtXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sun Jul 10, 2011 11:25 am
[Avatar]
[Thành Viên] - nhjngi
Thành Viên Vàng
Thành Viên Vàng
Thú Nuôi : Mamingdog
Tổng số bài gửi : 84
Coupoin : 3308
Thanks : 1
Join date : 08/07/2011
Đến từ : HCM
Thú Nuôi : Mamingdog
Tổng số bài gửi : 84
Coupoin : 3308
Thanks : 1
Join date : 08/07/2011
Đến từ : HCM

Bài gửiTheme win7 trong suốt
Xem lý lịch thành viên


Nguồn : http://Diendan.Clublh.Us.To/t95-topic

Tiêu Đề : Theme win7 trong suốt

Long Hải - Kết Nối Cộng Đồng Game Thủ

--------------------------------------------------Code:

#blast .rc_hd, #blast .rc_hd div, #blast .rc_bd, #blast .rc_bc, #blast  .rc_ft, #blast .rc_ft div, #blast .rc_bc .bd, #blast .tail
 
 {background:transparent;border-style:none;height:30px;}
 
 
 n n�t tr li c�u blast {}
 #blast div.leavemsg, #blast div.editbtn {font-size:0;}
 a.button strong strong strong {font-size:0;padding:0;}
 
 
 Theme{}
 body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing,  body.trackback_listing, body.blog_archives_folder,  body.blog_archives_date,
 
 body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb,
 
 body.profile_view, body.gallery,
 body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc,  body.photo_upload_gallery{text-align:center;background:center 0px  no-repeat;}
 #ft{background:transparent;font-size:0px;}
 body{}
 body.blog_my{background:url(http://img815.imageshack.us/img815/6959/vista05.jpg)  #000000 no-repeat fixed top center;border-style:none;}
 body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing,  body.post_gb, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date,
 body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook,  body.comment_list, body.subscribe_list, body.profile_view,
 body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery
 {background:url(http://img815.imageshack.us/img815/6959/vista05.jpg)  #000000 no-repeat fixed top center;border-style:none;}
 
 
 noc nha {}
 #ygmabot, #ygmatop, #ygmasrchquery, #ygmabot, #ygma .blogsrch .ipt,  .blog_dummyselect .hd span, .blog_dummyselect .hd, .yuimenubar .hd
 
 u, .yuimenubar .hd b, .yuimenubar .hd i, .yuimenubarnav .yuimenubaritem{background:transparent !important;}
 .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{border-style:none;}
 .yuimenubar .hd u,
 .yuimenubar .hd b,
 .yuimenubar .hd i{background:transparent !important;}
 .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{background:transparent !important;}
 .yuimenubarnav .yuimenubaritem {border-right:none;border-color:#072B02;}
 .yuimenubaritemlabel {border:none;}
 .first-of-type a, #ygmatop a, .ygmabg, #ygmasrchbtn{color:#FFFFFF;}
 .first-of-type li:hover{background:transparent;}
 .blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent;}
 .first-of-type a:hover{color:#FFFFFF;text-decoration:none;}
 .menu .bd, .yuimenu ul{border-style:dashed;border-color:#FFFFFF;}
 .yuimenubar {padding:0 235px;width:482px;}
 #ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}
 .yuimenubaritemlabel-selected a{color:#FF0202!important;}
 .rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div{background:transparent;border-style:none;}
 #ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem,
 
 .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch  .hd u, #blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;}
 .yuimenubar{border-style:none;}
 #ygmasrchfrm input, #blogsearch input{background:transparent;}
 #blogsearch span.btn .ygmasrchbtn {
 display:none;}
 .ygmasrchquery {
 display:none;}
 
 x�a qung c�o  dui blog {}
 .ysm_line{display:none;}
 #profile_highlight #profile_nav{background:none;}
 #profile_highlight .yui3-menuitem-active, #profile_highlight  .yui3-menu-label-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-menuvisible
 
 {background:none;}
 
 
 trong suot
 #footer{background:transparent;}
 .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd  .titlebar, .col-150 .rc_hd, .col-150 .rc_hd div, .col-150 .rc_bd,  .col-150 .rc_bc,
 .col-150 .rc_ft, .col-150 .rc_ft div, .col-150 .rc_bd .rc_bc .bd{background:transparent;border-style:none;}
 .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd  .titlebar, .col-600 .rc_hd, .col-600 .rc_hd div, .col-600 .rc_bd,  .col-600 .rc_bc,
 .col-600 .rc_ft, .col-600 .rc_ft div, .col-600 .rc_bd .rc_bc .bd,  .col-600 .rc_bd .rc_bc .ft{background:transparent;border-style:none;}
 .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd  .titlebar, .row-760 .rc_hd, .row-760 .rc_hd div, .row-760 .rc_bd,  .row-760
 .rc_bc, .row-760 .rc_ft, .row-760 .rc_ft div, .row-760 .rc_bd .rc_bc  .bd, .row-760 .rc_bd .rc_bc  .ft{background:transparent;border-style:none;}
 .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd  .titlebar, .row-920 .rc_hd, .row-920 .rc_hd div, .row-920 .rc_bd,  .row-920
 .rc_bc, .row-920 .rc_ft, .row-920 .rc_ft div, .row-920 .rc_bd .rc_bc  .bd, .row-920 .rc_bd .rc_bc  .ft{background:transparent;border-style:none;}
 .cmt-mod-alist .comments-listing .hd, #comment_container li, #bd  .rte_toolbar, .mod-trackback #trackback-listing, .mod-trackback ul
 {background:transparent;border-style:none;}
 .cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd{background:transparent !important;}
 .pagination{background:transparent;}
 .rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div{background:transparent;border-style:none;}
 #profile_info .bd, #profile_info th{background:transparent !important;}
 
 #photo_enlarge .rc_bc .bd, #photo_enlarge .ft, #blog_compose .rc_bd  .rc_bc .bd .actionbar .bd button, #photo_enlarge #photo_comment_list,
 
 #photo_enlarge #photo_comment_list .bd, #photo_enlarge .rte_fieldset, #photo_enlarge .photo-comment
 {background:transparent;}
 #friend-list .mod-tag-friend-list, #friend-list .mod-tag-friend-list  .ft, #friend-list .mod-tag-friend-list .bd{background:transparent  !important;}
 
 ++63320.0ngan bai viet {}
 .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul  li{border-style:none;background:transparent url(  http://img37.imageshack.us/img37/6517/86665920.png ) no-repeat bottom  center;}
 .mod-alist-summary, .mod-alist-brief, .mod-alist-full {width:620px;}
 
 XOA TIEU DE{}
 #bd .col-150 .mod_all .hd .titlebar h2,
 #bd .col-600 .mod_all .hd .titlebar h2,
 #bd .col-760 .mod_all .hd .titlebar h2,
 #bd .row-920 .mod_all .hd .titlebar h2 {font-size:0;}
 
 
 
 icon{}
 #article_new li{background:transparent url(http://img253.imageshack.us/img253/7156/thnew.gif) no-repeat top left;}
 #comment_new li{background:url(http://img153.imageshack.us/img153/4553/th14z.gif) no-repeat top left;}
 #folder li{background:transparent  url(http://img87.imageshack.us/img87/1525/ithumuc.png)  no-repeat top left;}
 #statistic li{background:url(http://img835.imageshack.us/img835/4197/th57.gif) no-repeat top left;}
 .mod_all .rc_bd .bd ul li{list-style-type:none;margin-left:0;padding:0 0.5em 0 1.5em;}
 
 PHAN NICK NAME{}
 #profile_highlight .nickname a{
 background:transparent;font-weight:normal;font-size:13px;color:#54FE04;}
 #profile_highlight #profile_nav{background:transparent;}
 #profile_highlight .yui3-menu-corner, #profile_highlight  .yui3-menu-corner div, #profile_highlight .yui3-menu-corner-bl,  #profile_highlight .yui3-menu-corner .yui3-menu-corner-tr,  #profile_highlight .yui3-menu-corner-br, #profile_highlight  #profilemorelinks  .yui3-menu-content{background:transparent;border-style:none;}
 #profile_highlight #addtofriends_ctn {background:transparent  url(http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/67.gif) no-repeat left  top;text-align:center;height:22px;}
 #profile_highlight #profile_nav ul li .yui3-menu-label{padding:1.6em  0.5em 1.5em 2em;background:transparent  url(http://img151.imageshack.us/img151/9606/thsubforumold.gif)  no-repeat left center;}
 #profile_highlight #profile_nav .yui3-menu ul.first-of-type{padding:10px 0 0 0;}
 #profile_highlight #profilemorelinks  .yui3-menu-content{background:transparent  url(http://img81.imageshack.us/img81/5443/91767680.png) top center;}
 .yui3-menuitem-content{padding:0 0.5em 0 1.5em;background:transparent  url(http://img151.imageshack.us/img151/9606/thsubforumold.gif)  no-repeat left top;}
 #profile_highlight .yui3-menuitem-active, #profile_highlight  .yui3-menu-label-active, #profile_highlight  .yui3-menu-label-menuvisible{background:transparent  url(http://img81.imageshack.us/img81/5443/91767680.png) top center;}
 
 
 thay nut home{}
 #profile_highlight .backhome {
 background:transparent  url(http://www.fileden.com/files/2009/12/16/2690799//gohome.png)  no-repeat scroll center center;display:block;height:25px;}
 #profile_highlight .backhome a{display:block;height:25px;font-size:0px;}
 #blog_title .rc_hd, #blog_title .rc_hd div, #blog_title .rc_bd,  #blog_title .rc_bd .rc_bc, #blog_title .rc_ft, #blog_title .rc_ft div,  #blog_title .rc_bd
 
 .rc_bc .bd, #blog_title .rc_bd .rc_bc .pic_container a  img{background:transparent !important;border-style:none;height:0px  !important;}
 
 
 Hieu ung{}
 a:hover
 {text-decoration:none;color:#62BBFF;text-decoration:none;font-weight:bold;background-image:url(http://img832.imageshack.us/img832/9307/pinksparkle6df1.gif);}
 .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts  li:hover{background:url(http://img81.imageshack.us/img81/5443/91767680.png);border-width:1px;border-style:dashed;border-color:#fff;}
 
 #bd .rte_container{border-style:none;}.mod-alist .main-bd{font-size:100%;}
 #friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{border-width:1px ; border-style:dashed; border-color:#FFF;}
 
 NEN TIEU DE MODUM{}
 #article_new  .rc_hd {background:transparent url(  http://www.fileden.com/files/2009/12/16/2690799/newentry.png) no-repeat  center bottom;height:80px;}
 #friendlist_module  .rc_hd {background:transparent  url(http://www.fileden.com/files/2009/12/16/2690799/friend.png)  no-repeat center bottom;height:80px;}
 #statistic .rc_hd {background:transparent url(  http://img818.imageshack.us/img818/4742/statistico.png)  no-repeat center bottom;height:80px;}
 #comment_new  .rc_hd {background:transparent  url(http://www.fileden.com/files/2009/12/16/2690799/newcommnet.png)  no-repeat center bottom;height:80px;}
 #folder .rc_hd {background:transparent  url(http://www.fileden.com/files/2009/12/16/2690799/folder.png)  no-repeat center bottom;height:80px;}
 #guestbook_entries .rc_hd{background:transparent url(  http://www.fileden.com/files/2009/12/16/2690799/guestbook.png) no-repeat  center bottom;height:80px;}
 #profile_highlight .rc_hd {background:transparent url(  http://img713.imageshack.us/img713/8392/profile1.png)  no-repeat center bottom;height:80px;}
 #calendar .rc_hd {background:transparent url(  http://www.fileden.com/files/2009/12/16/2690799//calendar.png) no-repeat  center bottom;height:80px;}
 #update_date .rc_hd {background:transparent url(  http://img222.imageshack.us/img222/3307/updateh.png)  no-repeat center bottom;height:80px;}
 
 
 Nen module{}
 .col-150 .rc_hd {background:transparent url(http://img52.imageshack.us/img52/6514/top120.png) no-repeat center;height:60px;}
 .col-150 .rc_bd {background:transparent  url(http://img14.imageshack.us/img14/999/mid1b.png)  repeat-y top center;}
 .col-150 .rc_ft {background:transparent  url(http://www.fileden.com/files/2009/12/16/2690799/bottom.png)  no-repeat center top;height:46px;}
 
 
 #user_mod_10001 .rc_hd{background:transparent  url(http://img22.imageshack.us/img22/9199/musice.png) no-repeat right  top;height:100px;}
 #user_mod_10002 .rc_hd{background:transparent  url(http://img830.imageshack.us/img830/23/dowloada.png) no-repeat right  top;height:60px;}
 
 .col-600 .rc_hd {background:transparent url(http://img337.imageshack.us/img337/1096/top2k.png) no-repeat center;height:100px;}
 .col-600 .rc_bd {background:transparent url(http://img40.imageshack.us/img40/9472/mid600.png) repeat-y top;}
 .col-600 .rc_ft {background:transparent  url(http://www.fileden.com/files/2009/12/16/2690799//botton600.png)  no-repeat center top;height:100px;}
 
 Entry{}
 #article_list_module .rc_hd {background:transparent  url(http://img571.imageshack.us/img571/8382/entryw.png) no-repeat center  bottom;height:150px;}
 #article_list_module .rc_bd {background:transparent  url(http://img197.imageshack.us/img197/7230/body12.png)  repeat scroll right;}
 .pagination {background:transparent;}
 #article_list_module .rc_ft {background:transparent  url(http://www.fileden.com/files/2009/12/16/2690799//bottonentry.png)  no-repeat scroll right top;height:150px;}
 
 
 #blog_quote{font-size:0px;font-weight:bold;color:#07EB07;background:transparent;}
 #blog_quote:hover {font-size:13px;font-weight:bold;font-style:normal;color:#FFFFFF;background:transparent;}
 #blog_img img {height:100px;}
 #blog_img img:hover {height:100%;}
 
 canh chinh hinh phan comment {}
 .mod_all .cmt-mod-alist .alist-comment ul li{padding:10px 10px 10px;}
 
 
 
 thay doi hinh dai dien bai viet tom tat{}
 
 
 .mod-alist-summary-bd .thumbnail img {width:130px;height:130px;border:1px dashed #fff;}
 .more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail  {float:left;width:132px;background:transparent no-repeat  center!important;height:132px;padding:4px;border:dashed  #fff;border-width:1px 1px 1px 1px;}
 .more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .content  {float:right;width:415px;height:54px;border:dashed #fff;border-width:1px  1px 1px 1px;padding:8px;}
 .more-posts .mod-alist .mod-alist-tagsbar .trackbacks-comment {float:right;padding:10px 0px 0px 0px;color:#FFF;}

Chữ ký của nhjngi*Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách *

Copy và gửi đến nick yahoo bạn bè!Theme win7 trong suốt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Thế Giới Code - IT :: Themes 360Plus-
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
Copyright ©2011 - 2012
Design by by No1.Seven
Bản quyền by No1.Seven
Yahoo: No1.Seven.
RSS RSS 2.0 XML MAP
Powered by phpBB Version 2.0 Lisenced
Copyright ©2011 - 2012
Chat ( 1 người )
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog