LoveStory
Diễn Đàn Long Hải
 :: 

Thế Giới Code - IT

 :: 

Themes 360Plus
Theme Ngôi nhà hạnh phúcXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sun Jul 10, 2011 11:33 am
[Avatar]
[Thành Viên] - nhjngi
Thành Viên Vàng
Thành Viên Vàng
Thú Nuôi : Mamingdog
Tổng số bài gửi : 84
Coupoin : 3308
Thanks : 1
Join date : 08/07/2011
Đến từ : HCM
Thú Nuôi : Mamingdog
Tổng số bài gửi : 84
Coupoin : 3308
Thanks : 1
Join date : 08/07/2011
Đến từ : HCM

Bài gửiTheme Ngôi nhà hạnh phúc
Xem lý lịch thành viên


Nguồn : http://Diendan.Clublh.Us.To/t99-topic

Tiêu Đề : Theme Ngôi nhà hạnh phúc

Long Hải - Kết Nối Cộng Đồng Game Thủ

--------------------------------------------------Code:
.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .col-150 .rc_bd .rc_bc .bd,
 .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .col-600 .rc_bd .rc_bc .bd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .ft,
 .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-760 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-760 .rc_bd .rc_bc .ft,
 .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-920 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .ft,
 .cmt-mod-alist .comments-listing .hd, #comment_container li, #bd .rte_toolbar, .mod-trackback #trackback-listing, .mod-trackback ul,
 #blog_title .rc_bd .rc_bc .bd, #blast .rc_bc .bd, #blast .tail, #article_list_module .pagination, #ft, #article_list_module .mod-alist-searchbox input.ipt, #search_module input.textfield
 {background:transparent;}
 .rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div{background:transparent;border-style:none;}
 .cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd{background:transparent !important;}
 
 #ygmatop, .ygmabg, #ygmasrchbtn, #ygmasrchquery, #ygmabot, #ygma .blogsrch .ipt, .blog_dummyselect .hd span, .blog_dummyselect .hd, .yuimenubar .hd u, .yuimenubar .hd b, .yuimenubar .hd i, .yuimenubarnav .yuimenubaritem {background:transparent !important;border-color:#fff;color:#fff;}
 .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel
 {border-style:none;}
 #ygma .btn, #ygma .btn .first-child{border-color:#fff;}
 #ygmatop a, .ygmabg{color:#fff;}
 
 #ft{background:transparent;font-size:0;}
 
 
 
 #profile_info .bd, #profile_info th{background:transparent !important;}
 
 #gallery_list .rc_bc .bd,
 #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar,
 #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .bd,
 #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .hd,
 #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar button,
 #gallery_list .rc_bc .hd .titlebar .hd select {background:transparent;}
 
 #photo_enlarge .rc_bc .bd, #photo_enlarge .ft, #blog_compose .rc_bd .rc_bc .bd .actionbar .bd button, #photo_enlarge #photo_comment_list, #photo_enlarge #photo_comment_list .bd, #photo_enlarge .rte_fieldset, #photo_enlarge .photo-comment
 {background:transparent;}
 
 #friend-list .mod-tag-friend-list, #friend-list .mod-tag-friend-list .ft, #friend-list .mod-tag-friend-list .bd{background:transparent !important;}
 
 
 
 #bd {background:transparent url(http://img101.imageshack.us/img101/7456/thememid.jpg) repeat-y center;}
 
 
 body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery {background:transparent url(http://img651.imageshack.us/img651/8127/themebot1.jpg) bottom no-repeat;}
 html {background:#4c9cff url(http://img217.imageshack.us/img217/1655/themetop1.jpg) no-repeat top;}
 
 #tail {height:347px;}
 
 #head {height:85px;}
 
 
 .col-150 .rc_hd {background:transparent url(http://img178.imageshack.us/img178/3935/mintop.png) no-repeat center bottom;height:59px;}
 
 .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd{background:transparent;}
 
 .col-150 .rc_bd{background:transparent url(http://img405.imageshack.us/img405/7066/minmid.png) repeat-y top center;}
 
 .col-150 .rc_ft{background:transparent url(http://img215.imageshack.us/img215/7255/minbot.png) no-repeat center top;height:42px;}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 #blast .bd {font-style:italic;text-decoration:blink;}
 
 
 .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd {display:none;}
 
 
 #profile_highlight .backhome {
 background:transparent url(http://img832.imageshack.us/img832/8373/homeaa.png) no-repeat scroll center;display:block;height:60px;}
 #profile_highlight .backhome a{display:block;height:60px;font-size:0px;}
 
 
 
 
 #ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;}
 
 .yuimenubar{border-style:none;}
 
 #ygmasrchfrm input, #blogsearch input{background:transparent;}
 
 #ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}
 
 .yuimenubar .bd ul.first-of-type #yui-gen0{background:transparent;}
 
 
 
 .yuimenubarnav .yuimenubaritem{border:none;}
 
 #blogsearch {display:none;}
 
 #ysm_bottom {display:none;}
 
 #ygma{background:transparent;}
 
 
 
 .yuimenubarnav .yuimenubaritem {border-right:none;border-color:#008A12;}
 
 .yuimenubaritemlabel {border:none;}
 
 .first-of-type a, #ygmatop a, .ygmabg, #ygmasrchbtn{color:#008A12;}
 
 .first-of-type li:hover{background:transparent;}
 
 .blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent;}
 
 .first-of-type a:hover{color:#6F4B21;text-decoration:none;}
 
 .menu .bd, .yuimenu ul{border-style:dashed;border-color:#008A12;}
 
 
 
 .yuimenubar {padding:205px 30px 0px 240px;}
 
 
 
 #ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}
 
 .yuimenubaritemlabel-selected a{color:#6F4B21!important;}
 
 .rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div{background:transparent;border-style:none;}
 
 .blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent url(http://img57.imageshack.us/img57/8099/70629786.png);color:#008A12;}
 
 
 
 #blogsearch span.btn .ygmasrchbtn {display:none;}
 
 .ygmasrchquery {display:none;}
 
 #ygma{background:transparent;}
 
 
 
 .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar {background:transparent url(http://c.upanh.com/upload/5/850/SC0.10007119_55486_1.png) repeat-x left top;height:34px;}
 
 #bd .col-600 {width:620px!important;}
 
 #bd #blast {width:600px;padding:0 0 0 15px;}
 
 #article_list_module .rc_bd .rc_bc .bd UL LI:hover {
 BACKGROUND:url(http://c.upanh.com/upload/5/850/VZ0.10007098_55486_1.gif) no-repeat right top;}
 
 #bd .rte_toolbar{background:url(http://img18.imageshack.us/img18/9779/toolbarh.png) no-repeat top center;height:89px;}
 
 #bd .rte_toolbar{text-align:center;}
 
 .mod_all .rc_bd .bd ul li{list-style-type:none;margin-left:0;padding:0 0.5em 0 1.5em;}
 
 #article_new li, #comment_new li, #folder li, #statistic li, .mod_all .rc_bd .bd ul.folder li{background:transparent url(http://img714.imageshack.us/img714/8430/1008945auujp8uw2h.gif) no-repeat top left;}
 
 
 
 #blog_title {display:none;}
 
 
 .mod-alist-summary-bd .thumbnail img {width:140px;height:140px;border:1px solid #007D11;}
 .more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail {float:left;width:142px;background:transparent url(http://a.imageshack.us/img267/6489/designersk.jpg) no-repeat center!important;height:142px;padding:4px;border:solid #007D11;border-width:1px 1px 1px 1px;}
 .more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .content {float:right;width:415px;height:54px;text-align:justify;border:0px;padding:8px;}
 .more-posts .mod-alist .mod-alist-tagsbar .trackbacks-comment {float:right;padding:10px 0px 0px 0px;color:black;}
 .mod_all .rc_bd .bd ul.users li {width:110px;border:1px dashed #007D11;}
 .mod_all .rc_bd .bd ul.users li .avatar img {width:106px;height:110px;padding:1px;border-bottom:1px dashed #007D11;}
 .mod_all .rc_bd .bd ul.users li .alias {}
 
 
 
 .hd .titlebar .hd h2{text-align:center;font-size:15px;}
 
 #profile_highlight #profile_nav{background:none;}
 #profile_highlight .yui3-menuitem-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-menuvisible{background:none;}
 
 
 .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .mod-alist-manage ul li, .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .folder-icons .icon ul li {background:none;}
 .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul li{background:transparent url(http://img842.imageshack.us/img842/7809/ngondongb.png) no-repeat bottom center;border-style:none;}
 
 
 
 
 
 
 #article_list_module .rc_hd {background:transparent url(http://img805.imageshack.us/img805/2599/entriesevil.png) no-repeat center bottom;height:120px;}
 #article_list_module .rc_bd {background:transparent;}
 .pagination {background:transparent;}
 .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar {background:transparent;}
 #article_list_module .rc_ft {background:transparent;}
 
 #bd .col-600 .mod_all .hd .titlebar h2 {font-size:0;}
 #comment_new .bd ul li cite {font-size:0;}
 
 
 
 
 
 .col-150 .rc_hd,
 #article_new .rc_hd {background:transparent url(http://img821.imageshack.us/img821/250/baimoij.png) no-repeat center bottom;height:59px;}
 #folder .rc_hd {background:transparent url(http://img443.imageshack.us/img443/2343/foldera.png) no-repeat center bottom;height:59px;}
 #statistic .rc_hd {background:transparent url(http://img823.imageshack.us/img823/9786/thongke.png) no-repeat center bottom;height:59px;}
 #friendlist_module .rc_hd {background:transparent url(http://img29.imageshack.us/img29/5528/friendi.png) no-repeat center bottom;height:59px;}
 #comment_new .rc_hd {background:transparent url(http://img375.imageshack.us/img375/7632/commentm.png) no-repeat center bottom;height:59px;}
 #profile_highlight .rc_hd {background:transparent url(http://img295.imageshack.us/img295/5510/minhome.png) no-repeat center bottom;height:59px;}
 #calendar .rc_hd {background:transparent url(http://img72.imageshack.us/img72/4170/lichx.png) no-repeat center bottom;height:59px;}


Chữ ký của nhjngi*Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách *

Copy và gửi đến nick yahoo bạn bè!Sun Jul 10, 2011 11:33 am
[Avatar]
avatar
[Thành Viên] - tonnydat2
Thành Viên Bạc
Thành Viên Bạc
Tổng số bài gửi : 42
Coupoin : 2880
Thanks : 0
Join date : 09/07/2011
Age : 24
Đến từ : Gamevn
Tổng số bài gửi : 42
Coupoin : 2880
Thanks : 0
Join date : 09/07/2011
Age : 24
Đến từ : Gamevn

Bài gửiRe: Theme Ngôi nhà hạnh phúc
Xem lý lịch thành viên


Nguồn : http://Diendan.Clublh.Us.To/t99-topic

Tiêu Đề : Theme Ngôi nhà hạnh phúc

Long Hải - Kết Nối Cộng Đồng Game Thủ

--------------------------------------------------
không có hướng dẫn àh confused

Chữ ký của tonnydat2*Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách *

Copy và gửi đến nick yahoo bạn bè!Sun Jul 10, 2011 11:38 am
[Avatar]
avatar
[Thành Viên] - Beliefs+
S-Mod
S-Mod
Thú Nuôi : Hadesdog
Tổng số bài gửi : 118
Coupoin : 3139
Thanks : 4
Join date : 08/07/2011
Đến từ : ♣k
Thú Nuôi : Hadesdog
Tổng số bài gửi : 118
Coupoin : 3139
Thanks : 4
Join date : 08/07/2011
Đến từ : ♣k

Bài gửiRe: Theme Ngôi nhà hạnh phúc
Xem lý lịch thành viên


Nguồn : http://Diendan.Clublh.Us.To/t99-topic

Tiêu Đề : Theme Ngôi nhà hạnh phúc

Long Hải - Kết Nối Cộng Đồng Game Thủ

--------------------------------------------------
coppy & paste mà còn phải hướng dẫn à Question

Chữ ký của Beliefs+*Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách *

Copy và gửi đến nick yahoo bạn bè![Avatar]
[Thành Viên] - Sponsored content


Bài gửiRe: Theme Ngôi nhà hạnh phúc


Nguồn : http://Diendan.Clublh.Us.To/t99-topic

Tiêu Đề : Theme Ngôi nhà hạnh phúc

Long Hải - Kết Nối Cộng Đồng Game Thủ

--------------------------------------------------

Chữ ký của Sponsored content*Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách *

Copy và gửi đến nick yahoo bạn bè!Theme Ngôi nhà hạnh phúc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Thế Giới Code - IT :: Themes 360Plus-
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
Copyright ©2011 - 2012
Design by by No1.Seven
Bản quyền by No1.Seven
Yahoo: No1.Seven.
RSS RSS 2.0 XML MAP
Powered by phpBB Version 2.0 Lisenced
Copyright ©2011 - 2012
Chat ( 1 người )
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog